Generator vključka za vozne rede

Prikaz voznih redov integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) omogoča pregled voznih redov medkrajevnih linij avtobusov in potniških vlakov v Sloveniji. Generator vključka vam omogoča, da pregledovalnik voznih redov namestite tudi na vašo lastno spletno stran.

Če želite vključek za prikaz voznih redov javnega potniškega prometa uporabiti na svoji spletni strani, vpišite domeno, na kateri stoji vaša spletna stran, željeno širino kontrolnika, ter pritisnite gumb 'Generiraj'. Zgenerirana bo HTML koda vključka, ki jo lahko vstavite v svojo spletno stran.