Kategorije podatkov

Vsi podatki

Št. podatkovnih virov: 70

Javna parkirišča

Št. podatkovnih virov: 3

Javni potniški promet

Št. podatkovnih virov: 5

Multimodalni Potovalni Podatki DU 2017/1926

Št. podatkovnih virov: 5

Podatki o cestni infrastrukturi

Št. podatkovnih virov: 1

Podatki o prometu

Št. podatkovnih virov: 48

Polnilna infrastruktura

Št. podatkovnih virov: 2

Prometne informacije v realnem času DU 2022/670

Št. podatkovnih virov: 56

Varna in varovana parkirišča za tovornjake DU 885/2013

Št. podatkovnih virov: 1

Z varnostjo povezane informacije o prometu DU 886/2013

Št. podatkovnih virov: 1