Nacionalna točka dostopa

Kaj je NAP?

NAP Slovenija je nacionalni spletni portal, ki uporabnikom v realnem času omogoča dostop do prometnih podatkov in do podatkov o javni mreži polnilnih mest za električna vozila. Portal se nadgrajuje tudi s potovalnimi podatki za omogočanje multimodalne mobilnosti, ter s podatki o oskrbovalnih mestih za ostala alternativna goriva v prometu (vodik, stisnjen in utekočinjen zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, idr.).
NAP Slovenija je bila vzpostavljena v skladu z zavezami iz EU direktiv in delegiranih uredb, cilj NAP pa je zagotovitev enostavnega dostopa, izmenjave in ponovne uporabe podatkov na področju prometa, potovanj (multimodalne mobilnosti) ter javne polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu.
Podatke pridobiva, analizira, obdeluje, upravlja ter za končne uporabnike in razvijalce produktov objavlja na NAP, Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP).

Izpostavljeno

$title$

Vozni redi IJPP

Dostop in pregledovanje digitalnih voznih redov avtobusov in potniških vlakov v Sloveniji (integriran javni potniški promet).
$title$

E-mobilnost

Polnilna infrastruktura za električna vozila je hierarhično opredeljena na več nivojih, osnovno enoto pa predstavlja polnilno mesto. Z računalniškim zalednim sistemom polnilno mesto upravlja upravljalec (CPO), električno polnjenje pa omogoča ponudnik storitve polnjenja (MSP).
$title$

Registracijska pisarna za ID kode

Registracijska pisarna za evidentiranje in registracijo ID kod na področju polnilne/oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu omogoča registracijo vseh vrst ID kod preko računalniške aplikacije PROMETEJ.