Podatki TN-ITS

TN-ITS izmenjava podatkov

Izmenjava ITS relevantnih statičnih prostorskih podatkov o cestnem omrežju (pilotna izvedba za avtocestno omrežje).
razpoložljivi formati: XML
spletna storitev: REST API
ponudnik: NCUP (prevzeto od AVP)

Storitve

Pilotna TN-ITS storitev je implementirana v skladu s standardom SIST-CEN/TS 17268:2018 »Inteligentni transportni sistemi - Prostorski podatki ITS - Izmenjava podatkov o spremembah atributov cest« in priporočili platforme TN-ITS ( https://tn-its.eu/).
Območje pilotne storitve TN-ITS GO pokriva slovensko avtocestno omrežje. Za potrebe lokacijskega referenciranja so uporabljene naslednje metode:
  • GML
  • OpenLR
  • INSPIRE nacionalno linearno lokacijsko referenciranje
Vključena je vertikalna prometna signalizacija po standardu SIST EN ISO 14823:2017 »Inteligentni transportni sistemi - Seznam grafičnih simbolov« in generalne nacionalne omejitve za tovorni promet ob vikendih in praznikih.
TN-ITS storitve iskanja (discovery) in prenosa (download) so implementirane preko REST API.

Splošno TN-ITS GO

Specifikacija TN-ITS je namenjena podpori izmenjave ITS relevantnih statičnih prostorskih podatkov o cestnem omrežju v vzpostavljeni storitveni verigi od cestnih operaterjev do uporabnikov cestnih map.
TN-ITS platforma (https://tn-its.eu/) podpira države članice EU pri implementaciji storitve z nudenjem smernic, orodij in storitev. TN-ITS platforma določa in vzdržuje TN-ITS specifikacije v okviru CEN/TC278/WG7, na podlagi katerega je oblikovan standard SIST-CEN/TS 17268:2018 »Inteligentni transportni sistemi - Prostorski podatki ITS - Izmenjava podatkov o spremembah atributov cest«.
Območje pilotne storitve TN-ITS GO pokriva slovensko avtocestno omrežje. Za potrebe lokacijskega referenciranja so uporabljene naslednje metode:
  • GML
  • OpenLR
  • INSPIRE nacionalno linearno lokacijsko referenciranje
Vključena je vertikalna prometna signalizacija po standardu SIST EN ISO 14823:2017 »Inteligentni transportni sistemi - Seznam grafičnih simbolov« in generalne nacionalne omejitve za tovorni promet ob vikendih in praznikih.
TN-ITS storitve iskanja (discovery) in prenosa (download) so implementirane preko REST API.
Pilotno storitev TN-ITS GO je izvedla AVP (Javna agencija RS za varnost prometa https://www.avp-rs.si/) in predala NCUP v upravljanje in vzdrževanje ter objavo na nacionalni točki dostopa za prometne podatke in informacije.