NeTEx

Evropski profil NeTEx za potovalne informacije

Referenčni profil NeTEx izhaja iz Evropskega profila za potovalne informacije (EPIP), ki je opisan v
 • SIST-TS CEN/TS 16614-4:2020 Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 4. del: Evropski profil za potovalne informacije (Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 4: Passenger Information European Profile)
EPIP je deležen velike pozornosti razvijalcev programskih rešitev na področju javnega prevoza. Tipični primeri uporabe EPIP so:
 • uporaba v načrtovalnikih potovanj
 • izmenjava podatkov o postajališčih in njihovi opremljenosti
 • Izmenjava podatkov o upravljanju z voznimi redi
 • izmenjava podatkov o izvajalcih javnega prevoza
 • prikaz omrežja javnega prevoza
Aktualna verzija EPIP je prilagojena podmnožica dveh delov polne verzije NeTEx (full NeTEx), in sicer:
 • NeTEx 1. del (Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 1. del: Izmenjavni format za topologijo omrežja javnega prevoza, SIST-TS CEN/TS 16614-1:2020), in
 • NeTEx 2. del (Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 2. del: Izmenjavni format za vozne rede rednega javnega prevoza, SIST-TS CEN/TS 16614-2:2020).
NeTEx sestavljajo še:
 • NeTEx 3. del (Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 3. del: Format za izmenjavo informacij o vozovnicah, SIST-TS CEN/TS 16614-3:2020)
 • NeTEx 4. del (Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 4. del: Evropski profil za potovalne informacije, SIST-TS CEN/TS 16614-4:2020)
 • NeTEx 5. del (Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 5. del: Izmenjavni format za alternativne načine, CEN/TS 16614-5:2022)
 • NeTEx 6. del (Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 6. del: Evropski profil mobilnosti, kSIST-TS FprCEN/TS 16614-6:2024)
EPIP predstavlja dogovorjen minimum konceptov in podatkovnih struktur (razredov in atributov) za izmenjavo podatkov javnega prevoza med državami (EU). EPIP vključuje vse znane načine javnega prevoza (letalo, mestni avtobus, medmestni avtobus, tramvaj, vlak, medmestni vlak, mestni vlak, podzemna železnica (metro), ladijski prevoz, trajekt, žičnica, tirna vzpenjača, dvigalo, prevoz po snegu in ledu, taksi, zasebni prevoz). Poleg najpogostejših oblik javnega prevoza so podprte tudi alternativne oblike prevoza (hoja, kolo, motorno kolo, avto, izmenični prevoz (shuttle), ker se navezujejo na javni prevoz. NeTEx obravnava tudi veliko tipov postajališč (obcestno avtobusno postajališče, tramvajsko postajališče , letališče, železniška postaja, postaja podzemne železnice (metro), avtobustno postajališče, avtobusna postaja, pristanišče, trajektno postajališče, žičniška postaja, cestno-želežniški terminal, postajališče za taksi).
EPIP omejeno vključuje koncept vozovnice, ki je definiran v tretjem delu NeTEx-a. Opis vozovnic je možno vključiti v izmenjavo podatkov na osnovi EPIP, vendar je potrebno računati, da se bo potrebno čez čas prilagoditi profilu za vozovnice za katerega obstaja pobuda kot »komplementaren in ločen Evropski profil za vozovnice«. Prav tako lahko pričakujemo razširitev EPIP z Evropskim profilom mobilnosti za dostopnost za potnike z omejitvami. Omenjene razširitve se nanašajo na nove dokumente tehničnih specifikacij in sheme (XSD) za XML. Zaradi modularnosti shem za XML, te razširitve ne bodo porušile obstoječih dokumentov izdelanih v skladu z EPIP, potrebno jih bo le razširiti z referencami na nove sheme in uporabiti dodatne elemente XML
Osnovni koncepti za EPIP so opisani v podatkovnem slovarju v prilogi A v dokumentu NeTEx 4. del. To so koncepti, ki se dogovorno uporabljajo za izmenjavo skladno z EPIP. Dokument za izmenjavo je fizični zapis podatkov JPP v formatu XML, ki je skladen s shemami NeTEx XSD.
netex

Primeri dokumentov

Na NAP.si so v skladu z EPIP objavljeni podatki za postajališča, prevoznike, in vozne rede.

Koristni viri

Za implementacijo EPIP koristi znanje naslednjih ekspertnih skupin:
Sheme XML za implementacijo: