Traffic report (RSS)

Vzorec

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
 <title>Stanje na cestah, 27. 07. 2021 11:58:51</title>
 <subtitle>Prometno poročilo</subtitle>
 <updated>2021-07-27T09:51:48.217Z</updated>
 <link href="http://www.promet.si" />
 <author>
  <name>DARS d.d.</name>
  <email>info@promet.si</email>
 </author>
 <entry>
  <title>Prometno poročilo, torek 27.julij 2021 ob 11:51</title>
  <id>1239131</id>
  <summary type="html">&lt;div&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Zastoji&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Krajši zastoj &lt;strong&gt;na štajerski avtocesti &lt;/strong&gt;med Dramljami in Celjem vzhod v obe smeri, zaradi del. Potovalni čas se podaljša za 10 minut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ovire&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zaprt počasni pas &lt;strong&gt;na dolenjski avtocesti &lt;/strong&gt;med Trebnjim vzhod in Trebnjim zahod proti Ljubljani, okvara vozila.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mejni prehodi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Čakalna doba je na Sečovljah, Dragonji, Jelšanah in Obrežju.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dela&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Regionalna cesta Zavratec - Smednik bo pri Roviščah pri Studencu zaprta do 11. avgusta. Obvoz je urejen na cestah Raka - Velika vas pri Krškem&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;- Krško - Arto - Zavratec.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Na &lt;a href="https://www.promet.si/portal/sl/obnova-severne-ljubljanske-obvoznice-.aspx" target="_blank"&gt;ljubljanski severni obvoznici &lt;/a&gt;je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Podutika proti Novim Jaršam.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Na &lt;a href="https://www.promet.si/portal/sl/obnova-dolenjske-avtoceste-med-bre%c5%beicami-in-obre%c5%bejem.aspx" target="_blank"&gt;dolenjski avtocesti &lt;/a&gt;je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;p&gt;Vir: &lt;a href="https://www.promet.si" target="_blank"&gt;www.promet.si&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
  <updated>2021-07-27T09:51:47.217Z</updated>
 </entry>
</feed>