Traffic incidents

DATEX II vzorec

<d2LogicalModel xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0">
 <exchange>
  <supplierIdentification>
   <country>si</country>
   <nationalIdentifier>DARS</nationalIdentifier>
  </supplierIdentification>
 </exchange>
 <payloadPublication xsi:type="SituationPublication" lang="sl">
  <publicationTime>2019-11-05T08:27:06.0360218Z</publicationTime>
  <publicationCreator>
   <country>si</country>
   <nationalIdentifier>DARS</nationalIdentifier>
  </publicationCreator>
  <situation version="1" id="DARS;419142;e27769f7-3362-4ed0-a67a-4f6c7e895f75">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="AbnormalTraffic" version="1" id="DARS;419142;e27769f7-3362-4ed0-a67a-4f6c7e895f75">
    <situationRecordCreationTime>2019-11-05T08:15:41.063Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-11-05T08:26:44.697Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-11-05T08:15:39.297Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-05T10:26:41.727Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">H2, hitra cesta skozi Maribor, med priključkom MB - vzhod, Ptujska cesta in priključkom MB - Pobrežje, Zrkovska cesta gost promet z zastoji. V dolžini 700 m. </value>
       <value lang="en">H2-E57/59, expressway near Maribor traffic jam is reported. Queuing traffic for: 700 m. </value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor</value>
       <value lang="en">H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Linear">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.53976</latitude>
      <longitude>15.65601</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod4Linear">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>30179</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>586</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
      <alertCMethod4SecondaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>30179</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>30179</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4SecondaryPointLocation>
     </alertCLinear>
     <linearWithinLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <linearElementIdentifier>0633</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <fromPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>2584</distanceAlong>
      </fromPoint>
      <toPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>1810</distanceAlong>
      </toPoint>
     </linearWithinLinearElement>
    </groupOfLocations>
    <abnormalTrafficType>queuingTraffic</abnormalTrafficType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;419141;cb8dda08-2e40-4415-8507-b3da367e42fd">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;419141;cb8dda08-2e40-4415-8507-b3da367e42fd">
    <situationRecordCreationTime>2019-11-05T08:03:03.877Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-11-05T08:03:03.877Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-11-05T07:59:28.41Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-05T13:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">LC Pečke - Laporje - Slovenska Bistrica, pri železniški postaji Slovenska Bistrica, popolna zapora zaradi del predvidoma do 5. 12. 2019</value>
       <value lang="en">LR Pečke - Laporje - Slovenska Bistrica, road closed due to roadworks until 5/12/2019.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">LC-440100, Pečke - Slov. Bistrica</value>
       <value lang="en">LC-440100, Pečke - Slov. Bistrica</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.3629074</latitude>
      <longitude>15.5919638</longitude>
     </locationForDisplay>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">LC</value>
         <value lang="en">LC</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>440101</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>9187</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.3629074</latitude>
       <longitude>15.5919638</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>869</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.3557243</latitude>
           <longitude>15.596324</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC5</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>338</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC5</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>885</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.3630028</latitude>
           <longitude>15.5920877</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC5</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>213</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;419119;b60d0e27-d1aa-407a-822a-a2dc41d7083b">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;419119;b60d0e27-d1aa-407a-822a-a2dc41d7083b">
    <situationRecordCreationTime>2019-11-05T06:38:58.867Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-11-05T06:38:58.867Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-11-05T06:33:28.813Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-17T20:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-683, Imeno - MP Imeno, MP Imeno, popolna zapora zaradi prenove predvidoma do 17. 11. 2019. Obvoz je možen preko mejnega prehoda Sedlarjevo/Plavić. V tem času deluje 24 ur.</value>
       <value lang="en">R3-683, Imeno - BC Imeno, BC Imeno, border crossing closed due to roadworks until 17/11/2019. Diversion via border crossing Imeno/Plavić.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-683, Imeno - meja RH</value>
       <value lang="en">R3-683, Imeno - meja RH</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.1289024</latitude>
      <longitude>15.6104021</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>33383</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>96</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R3</value>
         <value lang="en">R3</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1414</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>919</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.1289024</latitude>
       <longitude>15.6104021</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>699</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.13104</latitude>
           <longitude>15.6019154</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>99</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>855</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.1283875</latitude>
           <longitude>15.61222</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>305</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;419117;0c4c5ece-c0bc-4d0d-978b-11c8e4c721b3">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;419117;0c4c5ece-c0bc-4d0d-978b-11c8e4c721b3">
    <situationRecordCreationTime>2019-11-05T06:22:37.593Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-11-05T07:58:28.95Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-11-05T06:22:32.573Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-10T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>carriagewayBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">H2, hitra cesta skozi Maribor med priključkom MB - vzhod, Ptujska cesta in priključkom MB - center, Meljska cesta v smeri Šentilja, Avstrije popolna zapora zaradi del. </value>
       <value lang="en">H2-E57/59, expressway near Maribor in the direction of Austria motorway closed due to roadworks. </value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor</value>
       <value lang="en">H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.54349</latitude>
      <longitude>15.6608686</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>30179</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>391</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">H2</value>
         <value lang="en">H2</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>0633</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>2005</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.54349</latitude>
       <longitude>15.6608686</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>382</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.54071</latitude>
           <longitude>15.6580162</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC2</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>44</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC2</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>622</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.5455856</latitude>
           <longitude>15.6615772</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC2</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>186</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;419116;2d3e2715-1d22-4eed-b191-9b33129e2d92">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="AbnormalTraffic" version="1" id="DARS;419116;2d3e2715-1d22-4eed-b191-9b33129e2d92">
    <situationRecordCreationTime>2019-11-05T06:22:02.06Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-11-05T06:22:02.06Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-11-05T06:21:39.25Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-06T12:21:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">A4, Jurovci-Gruškovje, mejni prehod Gruškovje, Macelj, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 1 h pri vstopu.</value>
       <value lang="en">A4, Jurovci-Gruškovje, border crossing Gruškovje, Macelj, latest delays info: heavy vehicles 1 h at entrance.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">A4Jurovci-Gruškovje</value>
       <value lang="en">A4Jurovci-Gruškovje</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.27525</latitude>
      <longitude>15.86636</longitude>
     </locationForDisplay>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">A4</value>
         <value lang="en">A4</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>0094</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>2430</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.27525</latitude>
       <longitude>15.86636</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>706</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.32515</latitude>
           <longitude>15.8791161</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC0</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>motorway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>187</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC0</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>2590</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.3059845</latitude>
           <longitude>15.8609409</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC0</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>motorway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>44</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <abnormalTrafficType>stationaryTraffic</abnormalTrafficType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;419090;ff91d286-b63c-4c2d-9a28-55ed63ee4dbf">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="GeneralObstruction" version="1" id="DARS;419090;ff91d286-b63c-4c2d-9a28-55ed63ee4dbf">
    <situationRecordCreationTime>2019-11-04T23:29:44.437Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-11-04T23:29:44.437Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-11-04T23:28:43.753Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-05T14:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadPartiallyObstructed</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Celje - zahod in priključkom Celje - center v smeri Maribora je zaradi izrednega dogodka oviran promet. </value>
       <value lang="en">A1-E57, motorway near Celje in the direction of Maribor traffic is obstructed due to exceptional event. </value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">A1-E57, Ljubljana - Maribor</value>
       <value lang="en">A1-E57, Ljubljana - Maribor</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">Posledice prometne nesreče - na odstavnem pasu</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>other</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.25573</latitude>
      <longitude>15.2456932</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>30026</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>2579</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">A1</value>
         <value lang="en">A1</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>0640</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>3040</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.25573</latitude>
       <longitude>15.2456932</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>1551</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.2602768</latitude>
           <longitude>15.2266712</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC0</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>motorway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>112</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC0</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>4434</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.2544861</latitude>
           <longitude>15.2826862</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC0</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>motorway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>268</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <obstructionType>other</obstructionType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;409067;79ee3e08-4c4d-460b-a142-a53f5aa6d702">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;409067;79ee3e08-4c4d-460b-a142-a53f5aa6d702">
    <situationRecordCreationTime>2019-11-04T16:06:50.413Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-11-04T16:06:50.413Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-11-04T16:06:41.5Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-15T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">H4, Razdrto - Nova Gorica na izvozu Šempeter iz smeri Podnanosa popolna zapora zaradi del. </value>
       <value lang="en">H4, expressway between Vipava and Vrtojba in the direction of Italy exit road is closed due to roadworks. </value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">H4, Razdrto - Nova Gorica</value>
       <value lang="en">H4, Razdrto - Nova Gorica</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>45.9211121</latitude>
      <longitude>13.6525049</longitude>
     </locationForDisplay>
     <supplementaryPositionalDescription>
      <locationDescriptor>onConnector</locationDescriptor>
     </supplementaryPositionalDescription>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>30206</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>0</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">H4</value>
         <value lang="en">H4</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>0445</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>28</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>45.9211121</latitude>
       <longitude>13.6525049</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>33</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>45.9209671</latitude>
           <longitude>13.6528988</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC1</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>slipRoad</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>297</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC1</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>144</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>45.9219322</latitude>
           <longitude>13.6517429</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC1</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>slipRoad</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>156</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;409043;5d44358b-1ab1-48fc-a7f5-4b09b97e2404">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;409043;5d44358b-1ab1-48fc-a7f5-4b09b97e2404">
    <situationRecordCreationTime>2019-11-04T14:04:18.82Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-11-04T14:04:18.82Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-11-04T14:01:38.387Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-15T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-679, Radeče - Breg, pri Loki, popolna zapora zaradi obnove mostu do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po regionalni in glavni cesti Radeče - Sevnica - Loka in obratno.</value>
       <value lang="en">R3-679, Radeče - Breg, at Loka, road closed due to roadworks until 15th of November, 2019. Diversion is arranged on state roads via Radeče - Sevnica - Loka</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-679, Radeče - Breg</value>
       <value lang="en">R3-679, Radeče - Breg</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.0584259</latitude>
      <longitude>15.2084284</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>33323</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>367</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R3</value>
         <value lang="en">R3</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1192</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>1792</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.0584259</latitude>
       <longitude>15.2084284</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>21</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.0585365</latitude>
           <longitude>15.2082024</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>123</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>222</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.05695</latitude>
           <longitude>15.2083464</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>337</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;409012;e0d51d50-9e75-4bfe-8614-9e55a5e53f64">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="EnvironmentalObstruction" version="1" id="DARS;409012;e0d51d50-9e75-4bfe-8614-9e55a5e53f64">
    <situationRecordCreationTime>2019-11-04T07:31:50.247Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-11-04T12:09:18.837Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-11-04T07:30:08.997Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-29T13:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadPartiallyObstructed</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">RT-904, Ukanc - Savica, oviran promet zaradi poplavljenega cestišča.</value>
       <value lang="en">RT-904, Ukanc - Savica, traffic obstructed due to floods.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">RT-904, Jezero - Savica</value>
       <value lang="en">RT-904, Jezero - Savica</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.2872047</latitude>
      <longitude>13.807</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>34250</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>724</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">RT</value>
         <value lang="en">RT</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1093</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>7476</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.2872047</latitude>
       <longitude>13.807</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>767</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.2893181</latitude>
           <longitude>13.8014412</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC7</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>94</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC7</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>1170</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.2837029</latitude>
           <longitude>13.807847</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC7</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>329</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <environmentalObstructionType>flooding</environmentalObstructionType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;408822;384b1691-dc48-4c84-becc-9525a04f1f1f">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="RoadOrCarriagewayOrLaneManagement" version="1" id="DARS;408822;384b1691-dc48-4c84-becc-9525a04f1f1f">
    <situationRecordCreationTime>2019-10-31T06:47:01.67Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-10-31T06:47:47.647Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-10-31T06:44:35.903Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2020-03-15T18:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">RT-902, Strmec - Mangart, Cesta na Mangartsko sedlo, zaradi zimskih razmer cesta zaprta.</value>
       <value lang="en">RT-902, Strmec - Mangart, road closed in winter time.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">RT-902, Strmec - Mangart</value>
       <value lang="en">RT-902, Strmec - Mangart</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.4291763</latitude>
      <longitude>13.6159849</longitude>
     </locationForDisplay>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">RT</value>
         <value lang="en">RT</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1019</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>3321</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.4291763</latitude>
       <longitude>13.6159849</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>1339</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.4290237</latitude>
           <longitude>13.6101894</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>75</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>1536</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.42967</latitude>
           <longitude>13.618227</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>263</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <complianceOption>mandatory</complianceOption>
    <roadOrCarriagewayOrLaneManagementType>closedPermanentlyForTheWinter</roadOrCarriagewayOrLaneManagementType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;408579;8c673cc8-0e4e-4c57-827a-62248e6a086c">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;408579;8c673cc8-0e4e-4c57-827a-62248e6a086c">
    <situationRecordCreationTime>2019-10-28T06:17:31.79Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-11-04T07:02:38Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-10-28T06:16:26.803Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-15T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-634, Jesenice - Gorje, Kočna - Gorje, popolna zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 15. 11. 2019 , dnevno med 8. in 17. uro. Obvoz po cestah Lipce - Javornik - Žirovnica - Vrba - Lesce - Bled - Spodnje Gorje in obratno.</value>
       <value lang="en">R3-634, Jesenice - Gorje, Kočna - Gorje, road closed due to roadworks until 15/11/2019, daily between 8 a.m. and 5 p.m. Traffic is diverted Lipce - Javornik - Žirovnica - Vrba - Lesce - Bled - Spodnje Gorje.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-634, Javornik - Gorje</value>
       <value lang="en">R3-634, Javornik - Gorje</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.4022141</latitude>
      <longitude>14.0767107</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>32781</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>2945</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R3</value>
         <value lang="en">R3</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1104</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>5319</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.4022141</latitude>
       <longitude>14.0767107</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>1106</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.4111862</latitude>
           <longitude>14.0777273</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>208</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>2002</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.3950233</latitude>
           <longitude>14.0729322</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>353</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;408253;54fb061f-ba08-43ee-8e09-ae5bfa7e52f7">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;408253;54fb061f-ba08-43ee-8e09-ae5bfa7e52f7">
    <situationRecordCreationTime>2019-10-25T05:07:19.983Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-10-25T05:07:19.983Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-10-25T05:03:51.17Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-16T20:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R2-423, Lesično - Podsreda, med Podsredo in Gluho Pečjo, popolna zapora zaradi sanacije ceste, do 16. 11. 2019. Obvoz po cesti Kozje - Prelasko- Bistrica ob Sotli - Podsreda.</value>
       <value lang="en">R2-423, Lesično - Podsreda, between Podsreda and Gluha Peč, road closed due to roadworks, until 16/11/2019. Diversion via Kozje - Prelasko- Bistrica ob Sotli - Podsreda.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R2-423, Pilštanj - Podsreda</value>
       <value lang="en">R2-423, Pilštanj - Podsreda</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.04454</latitude>
      <longitude>15.5913534</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>31728</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>580</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R2</value>
         <value lang="en">R2</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1282</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>9440</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.04454</latitude>
       <longitude>15.5913534</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>228</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.04657</latitude>
           <longitude>15.5908136</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC3</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>165</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC3</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>299</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.0439224</latitude>
           <longitude>15.5914888</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC3</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>350</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;407965;79cd389d-7d39-468e-974c-fee325fa1467">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="GeneralObstruction" version="1" id="DARS;407965;79cd389d-7d39-468e-974c-fee325fa1467">
    <situationRecordCreationTime>2019-10-23T06:54:36.767Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-10-23T06:54:36.767Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-10-23T06:51:29.787Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-30T21:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadPartiallyObstructed</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet zaradi poškodovega cestišča.</value>
       <value lang="en">R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, traffic is obstructed due to road damage.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji</value>
       <value lang="en">R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.03207</latitude>
      <longitude>14.6759462</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>32931</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>1010</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R3</value>
         <value lang="en">R3</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1189</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>7223</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.03207</latitude>
       <longitude>14.6759462</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>903</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.0332336</latitude>
           <longitude>14.6871319</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>268</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>3115</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.03706</latitude>
           <longitude>14.6498785</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>105</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <obstructionType>other</obstructionType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;405518;90967c18-f3a9-4854-a819-d22b3a8cee80">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="GeneralObstruction" version="1" id="DARS;405518;90967c18-f3a9-4854-a819-d22b3a8cee80">
    <situationRecordCreationTime>2019-10-04T06:50:19.247Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-10-04T06:50:19.247Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-10-04T06:48:03.047Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-12-31T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadPartiallyObstructed</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-724, Domanjševci - Berkovci, pri Domanjševcih, oviran promet zaradi poškodovanega vozišča.</value>
       <value lang="en">R3-724, Domanjševci - Berkovci, at Domanjševci, traffic is obstructed due to.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-724, Domanjševci - Berkovci</value>
       <value lang="en">R3-724, Domanjševci - Berkovci</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.7745323</latitude>
      <longitude>16.2959366</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>33933</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>1306</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R3</value>
         <value lang="en">R3</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>5661</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>1066</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.7745323</latitude>
       <longitude>16.2959366</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>676</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.77907</latitude>
           <longitude>16.2910938</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>131</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>1133</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.77056</latitude>
           <longitude>16.29595</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>2</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <obstructionType>other</obstructionType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;405517;94755ef6-8d8c-409d-9e3b-e41a272d3c4a">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="GeneralObstruction" version="1" id="DARS;405517;94755ef6-8d8c-409d-9e3b-e41a272d3c4a">
    <situationRecordCreationTime>2019-10-04T06:42:09.87Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-10-04T06:42:09.87Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-10-04T06:40:03.837Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-12-31T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadPartiallyObstructed</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-724, Berkovci - Kobilje, na Kobilju, oviran promet zaradi poškodovanega vozišča.</value>
       <value lang="en">R3-724, Berkovci - Kobilje, at Kobilje, traffic is obstructed due to.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-724, Berkovci - Kobilje</value>
       <value lang="en">R3-724, Berkovci - Kobilje</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.681282</latitude>
      <longitude>16.4007511</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>33938</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>357</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R3</value>
         <value lang="en">R3</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>4210</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>12586</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.681282</latitude>
       <longitude>16.4007511</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>690</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.68507</latitude>
           <longitude>16.3937874</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>147</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>1050</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.6804</latitude>
           <longitude>16.4052467</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>299</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <obstructionType>other</obstructionType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;382281;ab592deb-905d-423d-a69d-182f41e6ba1f">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;382281;ab592deb-905d-423d-a69d-182f41e6ba1f">
    <situationRecordCreationTime>2019-09-13T06:55:33.8Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-09-13T06:55:33.8Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-09-13T06:53:15.64Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-30T21:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-643, Podpeč - Rakitna, v Podpeči, popolna zapora zaradi preureditve križišča do 30. 11. 2019. Obvoz preko Kamnika pod Krimom.</value>
       <value lang="en">R3-643, Podpeč - Rakitna, in Podpeč, road closed due to roadworks until 30. 11. 2019. Diversion via Kamnik pod Krimom.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-643, Podpeč - Rakitna</value>
       <value lang="en">R3-643, Podpeč - Rakitna</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>45.96711</latitude>
      <longitude>14.4129171</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>32892</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>1617</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R3</value>
         <value lang="en">R3</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1436</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>36</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>45.96711</latitude>
       <longitude>14.4129171</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>35</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>45.967392</latitude>
           <longitude>14.4131508</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>210</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>76</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>45.9667969</latitude>
           <longitude>14.4126587</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>30</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;370801;df5da8ef-6bf8-42da-a082-39c1ebb2b918">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;370801;df5da8ef-6bf8-42da-a082-39c1ebb2b918">
    <situationRecordCreationTime>2019-09-04T06:59:52.86Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-10-17T05:46:59.4Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-09-04T06:44:39.64Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-12-20T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-688, Slovenske Konjice - Žiče, v Slovenskih Konjicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije krožnega križišča do 20. 12. 2019. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.</value>
       <value lang="en">R3-688, Slovenske Konjice - Žiče, in Slovenske Konjice, road closed due to roadworks until 20. 12. 2019. Diversion via local roads.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-688, Slovenske Konjice - Žiče</value>
       <value lang="en">R3-688, Slovenske Konjice - Žiče</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.34163</latitude>
      <longitude>15.4348984</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>33451</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>2696</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R3</value>
         <value lang="en">R3</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1231</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>13</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.34163</latitude>
       <longitude>15.4348984</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>113</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.3406143</latitude>
           <longitude>15.4348087</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC3</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>3</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC3</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>126</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.3417473</latitude>
           <longitude>15.4349079</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC3</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>183</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;368586;0b0e8973-7ed8-4ab3-9dee-05645b4c8cd3">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;368586;0b0e8973-7ed8-4ab3-9dee-05645b4c8cd3">
    <situationRecordCreationTime>2019-08-22T04:14:50.487Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-08-22T04:14:50.487Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-08-22T04:09:14.67Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-29T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">LZ, Bazara - Šempeter, pri krožišču pri HC priključka Šempeter, popolna zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 29. 11. 2019.</value>
       <value lang="en">LZ, Bazara - Šempeter, road closed due to roadworks until 29/11/2019.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">LZ-414070, Bazara - Šempeter - mp Šempeter</value>
       <value lang="en">LZ-414070, Bazara - Šempeter - mp Šempeter</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>45.92279</latitude>
      <longitude>13.6529436</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>39373</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>1373</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">LZ</value>
         <value lang="en">LZ</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>414071</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>13</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>45.92279</latitude>
       <longitude>13.6529436</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>1</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>45.9228058</latitude>
           <longitude>13.6529579</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>221</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>14</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>45.9227066</latitude>
           <longitude>13.652833</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>41</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;368102;b0bd9a36-aaf5-430f-b41c-8815eb10d622">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;368102;b0bd9a36-aaf5-430f-b41c-8815eb10d622">
    <situationRecordCreationTime>2019-08-19T06:07:48.983Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-08-19T06:09:06.887Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-08-19T06:04:56.563Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-06T20:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta, na prehodu čez železniško progo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda, predvidoma do 6. 11. 2019. Obvoz je urejen.</value>
       <value lang="en">Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta, road closed due to roadworks until 6. 11. 2019. Traffic is diverted.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">LZ-414080, Vrtojbenska ulica</value>
       <value lang="en">LZ-414080, Vrtojbenska ulica</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>45.9259453</latitude>
      <longitude>13.6405172</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>39380</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>3</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">LZ</value>
         <value lang="en">LZ</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>414081</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>468</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>45.9259453</latitude>
       <longitude>13.6405172</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>15</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>45.9260864</latitude>
           <longitude>13.640543</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>188</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>37</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>45.92575</latitude>
           <longitude>13.6404858</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>7</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;367506;9ec2785b-4e6a-4d15-99bd-276c70e3e5cf">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;367506;9ec2785b-4e6a-4d15-99bd-276c70e3e5cf">
    <situationRecordCreationTime>2019-08-13T08:00:18.09Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-08-14T13:20:47.19Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-08-13T07:49:45.33Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2020-04-01T21:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna, na Brodu v Podbočju, popolna zapora mostu čez Krko zaradi ogrožene varne uporabe. Obvoz za vsa vozila je urejen skozi Kostanjevico ob Krki, za vozila do skupne mase 3,5 ton je obvoz možen tudi čez Cerklje ob Krki.</value>
       <value lang="en">R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna, at Brod v Podbočju, bridge over river Krka closed. Diversion for all vehicles is arranged via Kostanjevica ob Krki, for vehicle, diversion for vehicles up to a total weight of 3.5 tonnes is arranged via Cerklje ob Krki.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna</value>
       <value lang="en">R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>45.8643341</latitude>
      <longitude>15.45559</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>33234</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>1413</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R3</value>
         <value lang="en">R3</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>2237</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>491</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>45.8643341</latitude>
       <longitude>15.45559</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>50</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>45.8646851</latitude>
           <longitude>15.455163</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>139</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>251</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>45.863308</latitude>
           <longitude>15.4576149</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>280</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;367482;6f39d34e-407b-4ebb-b0fd-6f07f6264fc5">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;367482;6f39d34e-407b-4ebb-b0fd-6f07f6264fc5">
    <situationRecordCreationTime>2019-08-13T05:25:00.853Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-10-20T14:51:31.673Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-08-13T05:18:20.453Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-29T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-633, Jereka - Jezero, v Bohinjski Češnjici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste in izvedbe fekalne kanalizacije do 29. 11. 2019. Obvoz je urejen po državnih cestah na relaciji Bohinjska Češnjica - Srednja vas v Bohinju - Stara Fužina - Ribčev Laz - Bohinjska Bistrica - Bitnje in obratno.</value>
       <value lang="en">R3-633, Jereka - Jezero, at Bohinjska Češnjica, road closed due to roadworks until 29/11/2019.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-633, Jereka - Jezero</value>
       <value lang="en">R3-633, Jereka - Jezero</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.2951965</latitude>
      <longitude>13.9450722</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>32770</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>1635</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R3</value>
         <value lang="en">R3</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1098</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>961</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.2951965</latitude>
       <longitude>13.9450722</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>45</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.29545</latitude>
           <longitude>13.9455423</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>241</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>134</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.2949066</latitude>
           <longitude>13.9440565</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>81</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;366597;e27a6067-ff62-45cb-937f-fa08c9f906cc">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;366597;e27a6067-ff62-45cb-937f-fa08c9f906cc">
    <situationRecordCreationTime>2019-08-06T08:16:36.753Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-08-06T08:46:44.803Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-08-06T07:56:21.2Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-30T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Sneberje - Šentjakob, Šmartinska cesta, v Sneberju med križiščema s Snebersko cesto in Trbeže, popolna zapora zaradi gradnje meteorne kanalizacije predvidoma do 30. 11. 2019. Obvoz je urejen, po štajerski avtocesti in ljubljanski severni obvoznici brez vinjete proti Ljubljani med priključkoma Sneberje in Nove Jarše, iz Ljubljane med priključkoma Nove Jarše in Šentjakob.</value>
       <value lang="en">R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Sneberje - Šentjakob, in Sneberje, road closed due to roadworks. Diversion is arranged along A1 and H3 without a vignette towards Ljubljana between Sneberje and Nove Jarše, from Ljubljana between Nove Jarše and Šentjakob.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob</value>
       <value lang="en">R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.0792274</latitude>
      <longitude>14.57206</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>32908</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>170</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R3</value>
         <value lang="en">R3</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1356</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>2007</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.0792274</latitude>
       <longitude>14.57206</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>25</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.07938</latitude>
           <longitude>14.5723057</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>228</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>186</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.07837</latitude>
           <longitude>14.5704269</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>72</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;365602;681e4d97-d00f-49a5-b296-319e626e9cd2">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;365602;681e4d97-d00f-49a5-b296-319e626e9cd2">
    <situationRecordCreationTime>2019-07-30T10:18:08.52Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-10-07T09:51:05.657Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-07-30T10:15:59.663Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-12-31T19:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-750, Slovenska vas - Šentrupert, v Šentrupertu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 12. 2019. Obvoz je urejen.</value>
       <value lang="en">R3-750, Slovenska vas - Šentrupert, in Šentrupert, road closed due to roadworks until 31/12/ 2019. Traffic is diverted.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-750, Slovenska vas - Šentrupert</value>
       <value lang="en">R3-750, Slovenska vas - Šentrupert</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>45.9755363</latitude>
      <longitude>15.08902</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>34184</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>217</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R3</value>
         <value lang="en">R3</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>7709</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>1957</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>45.9755363</latitude>
       <longitude>15.08902</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>54</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>45.97587</latitude>
           <longitude>15.0895405</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>227</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>618</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>45.971508</latitude>
           <longitude>15.0847635</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>37</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;356684;0a7666cf-5ecb-4b71-befe-3e2d38e109b5">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;356684;0a7666cf-5ecb-4b71-befe-3e2d38e109b5">
    <situationRecordCreationTime>2019-05-31T12:14:26.583Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-09-26T10:28:29.623Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-05-31T12:12:07.227Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-12-20T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-602, Staro selo - Breginj - most, pri Borjani, popolna zapora zaradi popravila cestišča. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.</value>
       <value lang="en">R3-602, Staro selo - Breginj - most, at Borjana, road closed due to roadworks. Diversion via local roads.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-602, Staro selo - Breginj - most</value>
       <value lang="en">R3-602, Staro selo - Breginj - most</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.2559128</latitude>
      <longitude>13.4803143</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>32448</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>850</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R3</value>
         <value lang="en">R3</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1032</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>4166</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.2559128</latitude>
       <longitude>13.4803143</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>35</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.25596</latitude>
           <longitude>13.4798737</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>100</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>247</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.256012</latitude>
           <longitude>13.4829645</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>235</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;342708;e9e67b08-69fc-47aa-8ba5-df6c03488ff7">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;342708;e9e67b08-69fc-47aa-8ba5-df6c03488ff7">
    <situationRecordCreationTime>2019-05-01T10:53:26.027Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-10-23T10:31:26.72Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-05-01T10:51:21.693Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-12-27T20:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">RT-917, Kočevje - Željne, popolna zapora zaradi modernizacije vozišča. Obvoz je urejen.</value>
       <value lang="en">RT-917, Kočevje - Željne, road closed due to roadworks until.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">RT-917, Kočevje - Željne</value>
       <value lang="en">RT-917, Kočevje - Željne</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>45.64126</latitude>
      <longitude>14.868433</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>34391</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>2563</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">RT</value>
         <value lang="en">RT</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>3602</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>360</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>45.64126</latitude>
       <longitude>14.868433</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>19</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>45.64116</latitude>
           <longitude>14.8682222</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>56</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>131</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>45.6418266</latitude>
           <longitude>14.8696156</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>235</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;328866;2d4742cc-6195-4cfe-9142-59b9b73ff856">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;328866;2d4742cc-6195-4cfe-9142-59b9b73ff856">
    <situationRecordCreationTime>2019-04-02T07:13:02.787Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-10-29T07:03:17.707Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-04-02T07:08:53.247Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-17T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-681, Laško - Breze - Šentjur, v Laškem, popolna zapora zaradi obnove železniškega nadvoza do 17. 11. 2019. Obvoz je urejen po občinskih cestah.</value>
       <value lang="en">R3-681, Laško - Breze - Šentjur, in Laško, road closed due to roadworks. Diversion via local roads.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R3-681, Laško - Breze - Šentjur</value>
       <value lang="en">R3-681, Laško - Breze - Šentjur</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.1457558</latitude>
      <longitude>15.2412071</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>33361</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>66</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R3</value>
         <value lang="en">R3</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>4006</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>1077</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.1457558</latitude>
       <longitude>15.2412071</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>66</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.14514</latitude>
           <longitude>15.241292</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>349</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>90</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.1459427</latitude>
           <longitude>15.2411842</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>183</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;328004;70674645-83e3-4ffc-aed4-7d88b348660a">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="RoadOrCarriagewayOrLaneManagement" version="1" id="DARS;328004;70674645-83e3-4ffc-aed4-7d88b348660a">
    <situationRecordCreationTime>2019-03-27T07:13:44.697Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-05-20T05:23:03.9Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-03-27T07:12:42.503Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-12-31T06:22:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila zaradi poškodovanega vozišča.</value>
       <value lang="en">RT-926, Sleme - Koprivna, traffic restricted for heavy vehicles.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">RT-926, Sleme - Koprivna</value>
       <value lang="en">RT-926, Sleme - Koprivna</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.4476</latitude>
      <longitude>14.755662</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>34478</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>2219</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">RT</value>
         <value lang="en">RT</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>6519</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>2142</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.4476</latitude>
       <longitude>14.755662</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>1082</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.45252</latitude>
           <longitude>14.764925</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>202</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>1539</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.44502</latitude>
           <longitude>14.7535152</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>112</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <complianceOption>mandatory</complianceOption>
    <forVehiclesWithCharacteristicsOf>
     <vehicleType>lorry</vehicleType>
    </forVehiclesWithCharacteristicsOf>
    <roadOrCarriagewayOrLaneManagementType>roadClosed</roadOrCarriagewayOrLaneManagementType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;327509;f6eb63cc-54e1-41ce-ad73-e4c13286092e">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="RoadOrCarriagewayOrLaneManagement" version="1" id="DARS;327509;f6eb63cc-54e1-41ce-ad73-e4c13286092e">
    <situationRecordCreationTime>2019-03-23T11:09:44.967Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-04-15T10:31:02.53Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-03-23T11:06:46.44Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2020-03-20T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, zaradi sanacije Delavskega mostu prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t .</value>
       <value lang="en">R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, traffic restricted for heavy vehicles.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R1-210, Kr (Primskovo - Labore)</value>
       <value lang="en">R1-210, Kr (Primskovo - Labore)</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.23073</latitude>
      <longitude>14.3679161</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>30761</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>67</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R1</value>
         <value lang="en">R1</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1108</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>1574</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.23073</latitude>
       <longitude>14.3679161</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>73</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.23109</latitude>
           <longitude>14.3686543</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC3</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>232</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC3</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>138</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.2303352</latitude>
           <longitude>14.367218</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC3</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>54</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <complianceOption>mandatory</complianceOption>
    <forVehiclesWithCharacteristicsOf>
     <vehicleType>lorry</vehicleType>
    </forVehiclesWithCharacteristicsOf>
    <roadOrCarriagewayOrLaneManagementType>roadClosed</roadOrCarriagewayOrLaneManagementType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;320491;aac0df5b-dba3-4f91-b99e-da5f7a1a9a9c">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;320491;aac0df5b-dba3-4f91-b99e-da5f7a1a9a9c">
    <situationRecordCreationTime>2019-01-23T09:01:16.01Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-08-20T12:37:57.353Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2019-01-23T08:57:27.337Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-12-20T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta in cesta Trebeže, v Sneberjah, popolna zapora zaradi gradnje do 20. 12. 2019. Obvoz po Zadobrovški in Šmartinski cesti ter drugih lokalnih cestah.</value>
       <value lang="en">LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta and road Trebeže, in Sneberje,, road closed due to roadworks until 20/12/2019. Diversion via Zabrovška and Šmartinska cesta and other local roads.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">LZ-212410, Sneberska cesta</value>
       <value lang="en">LZ-212410, Sneberska cesta</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.0763359</latitude>
      <longitude>14.5765762</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>36911</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>386</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">LZ</value>
         <value lang="en">LZ</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>212411</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>544</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.0763359</latitude>
       <longitude>14.5765762</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>10</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.07635</latitude>
           <longitude>14.5764294</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC5</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>124</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC5</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>95</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.07586</latitude>
           <longitude>14.57744</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC5</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>304</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;310243;87db5464-1eed-4cf5-9865-153794a4cae7">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="GeneralObstruction" version="1" id="DARS;310243;87db5464-1eed-4cf5-9865-153794a4cae7">
    <situationRecordCreationTime>2018-11-01T11:10:18.137Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2019-03-29T07:38:04.583Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2018-11-01T11:08:00Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-12-31T22:00:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadPartiallyObstructed</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je prevozna samo za vozila do 3,5 t na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.</value>
       <value lang="en">R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, the Austrian side due to risk of landslide road closed for vehicles over 3,5 t.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo</value>
       <value lang="en">R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.4261246</latitude>
      <longitude>14.5864582</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>31821</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>137</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R2</value>
         <value lang="en">R2</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1252</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>7316</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.4261246</latitude>
       <longitude>14.5864582</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>7576</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.4226646</latitude>
           <longitude>14.5465193</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC3</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>127</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC3</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>8943</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.4265137</latitude>
           <longitude>14.599721</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC3</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>359</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <obstructionType>other</obstructionType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;302595;eb3583a6-b328-4e38-8d49-9cecfb7546c2">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;302595;eb3583a6-b328-4e38-8d49-9cecfb7546c2">
    <situationRecordCreationTime>2018-08-20T08:13:30.457Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2018-08-20T08:13:30.457Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2018-08-20T07:57:00Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-12-31T09:57:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.</value>
       <value lang="en">Maribor, Ljubljanska ulica, between Jezdarska ulica and Masarykova ulica, junction from Betnavska cesta to Gorkega ulica, road closed due to roadworks until 31/12/2019. Traffic is diverted. </value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">LG-243790, Ljubljanska ulica od Trga</value>
       <value lang="en">LG-243790, Ljubljanska ulica od Trga</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.5513268</latitude>
      <longitude>15.6461725</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>37693</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>370</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">LG</value>
         <value lang="en">LG</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>243791</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>293</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.5513268</latitude>
       <longitude>15.6461725</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>5</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.551342</latitude>
           <longitude>15.6461306</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC5</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>191</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC5</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>125</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.5502357</latitude>
           <longitude>15.6458006</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC5</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>11</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;301899;7046ac57-5db2-4823-a314-c4cd7511ac12">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks" version="1" id="DARS;301899;7046ac57-5db2-4823-a314-c4cd7511ac12">
    <situationRecordCreationTime>2018-08-13T06:18:43.25Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2018-11-15T07:25:56.317Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2018-08-13T06:10:00Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-15T22:50:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.</value>
       <value lang="en">RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, road closed due to roadworks until 15/ 11/ 2019. Traffic is diverted. Traffic to the quarry is possible.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">RT-930, Pesek - Oplotnica</value>
       <value lang="en">RT-930, Pesek - Oplotnica</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.42481</latitude>
      <longitude>15.4225178</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>34530</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>2346</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">RT</value>
         <value lang="en">RT</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>7065</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>12862</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.42481</latitude>
       <longitude>15.4225178</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>1870</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.4308662</latitude>
           <longitude>15.4051247</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>113</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>3269</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.41999</latitude>
           <longitude>15.4366646</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>313</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <roadMaintenanceType>roadworks</roadMaintenanceType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;273441;c23f9748-19f8-4831-872e-9323e8737c78">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="GeneralObstruction" version="1" id="DARS;273441;c23f9748-19f8-4831-872e-9323e8737c78">
    <situationRecordCreationTime>2018-01-31T05:57:39.17Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2018-12-31T06:45:55.387Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2018-01-31T05:56:00Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-12-31T22:50:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <impact>
     <trafficConstrictionType>roadPartiallyObstructed</trafficConstrictionType>
    </impact>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.</value>
       <value lang="en">R2-428, Luče - Sestre Logar, traffic is obstructed.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">R2-428, Luče - Sestre Logar</value>
       <value lang="en">R2-428, Luče - Sestre Logar</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.4224243</latitude>
      <longitude>14.66644</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>31819</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>2306</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">R2</value>
         <value lang="en">R2</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>1250</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>11494</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.4224243</latitude>
       <longitude>14.66644</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>2294</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.4188728</latitude>
           <longitude>14.6414766</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC3</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>40</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC3</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>2843</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.42002</latitude>
           <longitude>14.6725979</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC3</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>280</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <obstructionType>other</obstructionType>
   </situationRecord>
  </situation>
  <situation version="1" id="DARS;223210;4b8549f2-fcb5-477d-9f07-e79d05fa0f3b">
   <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
   </headerInformation>
   <situationRecord xsi:type="RoadOrCarriagewayOrLaneManagement" version="1" id="DARS;223210;4b8549f2-fcb5-477d-9f07-e79d05fa0f3b">
    <situationRecordCreationTime>2016-10-15T12:41:39.837Z</situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2018-11-15T07:27:05.11Z</situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <validity>
     <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
     <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2016-10-15T12:37:00Z</overallStartTime>
      <overallEndTime>2019-11-15T14:37:00Z</overallEndTime>
     </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.</value>
       <value lang="en">RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanje - Pesek, traffic restricted for heavy vehicles.</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>description</commentType>
    </generalPublicComment>
    <generalPublicComment>
     <comment>
      <values>
       <value lang="sl">RT-930, Pesek - Oplotnica</value>
       <value lang="en">RT-930, Pesek - Oplotnica</value>
      </values>
     </comment>
     <commentType>locationDescriptor</commentType>
    </generalPublicComment>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
     <locationForDisplay>
      <latitude>46.4185829</latitude>
      <longitude>15.4380617</longitude>
     </locationForDisplay>
     <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
      <alertCLocationCountryCode>702</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>35</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>1.1</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
       <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
       <alertCLocation>
        <specificLocation>34530</specificLocation>
       </alertCLocation>
       <offsetDistance>
        <offsetDistance>745</offsetDistance>
       </offsetDistance>
      </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     </alertCPoint>
     <pointAlongLinearElement>
      <linearElement xsi:type="LinearElementByCode">
       <roadName>
        <values>
         <value lang="sl">RT</value>
         <value lang="en">RT</value>
        </values>
       </roadName>
       <linearElementIdentifier>7065</linearElementIdentifier>
      </linearElement>
      <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
       <distanceAlong>14463</distanceAlong>
      </distanceAlongLinearElement>
     </pointAlongLinearElement>
     <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
       <latitude>46.4185829</latitude>
       <longitude>15.4380617</longitude>
      </pointCoordinates>
     </pointByCoordinates>
     <pointExtension>
      <openlrExtendedPoint>
       <openlrPointLocationReference>
        <openlrPointAlongLine>
         <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
         <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
         <openlrPositiveOffset>588</openlrPositiveOffset>
         <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.41424</latitude>
           <longitude>15.4413748</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>337</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
           <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
           <openlrDistanceToNextLRPoint>782</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
         </openlrLocationReferencePoint>
         <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
           <latitude>46.41999</latitude>
           <longitude>15.4366646</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
           <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
           <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
           <openlrBearing>135</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
         </openlrLastLocationReferencePoint>
        </openlrPointAlongLine>
       </openlrPointLocationReference>
      </openlrExtendedPoint>
     </pointExtension>
    </groupOfLocations>
    <complianceOption>mandatory</complianceOption>
    <forVehiclesWithCharacteristicsOf>
     <vehicleType>lorry</vehicleType>
    </forVehiclesWithCharacteristicsOf>
    <roadOrCarriagewayOrLaneManagementType>roadClosed</roadOrCarriagewayOrLaneManagementType>
   </situationRecord>
  </situation>
 </payloadPublication>
</d2LogicalModel>