Roadworks (slovene GeoJSON)

Vzorec

{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": {
  "type": "name",
  "properties": {
   "name": "EPSG:4326"
  }
 },
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.672398887282707,
     46.476013763565113
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T13:16:29.88+02:00",
    "x": 15.672398887282707,
    "y": 46.476013763565113,
    "id": 522998,
    "EntityId": "9d5d03b4-fab7-411b-8acf-dbb3f7b430e2",
    "kategorija": "A4",
    "cesta": "A4-E59, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A4, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, priključek Letališče Maribor - razcep Slivnica v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.095116911429598,
     45.677026455079158
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T08:58:22.587+02:00",
    "x": 14.095116911429598,
    "y": 45.677026455079158,
    "id": 522991,
    "EntityId": "3817a24c-49fd-4cc8-9e40-e9c22a2ad122",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-622, Goriče - Kal",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-622, Goriče - Kal, pri Gornji Košani, dela, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, do 30. 7. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.688561547752935,
     46.283659323179961
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T08:56:53.177+02:00",
    "x": 14.688561547752935,
    "y": 46.283659323179961,
    "id": 522990,
    "EntityId": "25c35929-7bf3-4e8b-aa67-9bc2ca757cc5",
    "kategorija": "RT",
    "cesta": "RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 14:00.",
    "dodatnoPojasnilo": "popravilo bankin"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.308080893906954,
     45.814153668836305
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T08:53:54.183+02:00",
    "x": 14.308080893906954,
    "y": 45.814153668836305,
    "id": 522989,
    "EntityId": "6a35106b-170a-48d4-8bf8-765875171fa6",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-212, Unec - Rakek",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-212, Unec - Rakek, pri Rakeku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, interventna zapora, do 28. 7. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "interventna zapora"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.652312064380787,
     45.826197459945725
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T08:51:45.03+02:00",
    "x": 14.652312064380787,
    "y": 45.826197459945725,
    "id": 522988,
    "EntityId": "814a517b-c4ea-46b8-a308-d5207c6b2118",
    "kategorija": "G2",
    "cesta": "G2-106, Rašica - Žlebič",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G2-106, Ljubljana - Kočevje, Dolnje Retje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 14:00.",
    "dodatnoPojasnilo": "popravilo bankin"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     16.005111484591634,
     46.809014985932812
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T08:49:56.573+02:00",
    "x": 16.005111484591634,
    "y": 46.809014985932812,
    "id": 522986,
    "EntityId": "2fc51cbe-a128-4bbc-a202-d0197e08a2a7",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-719, Rogašovci - Kramarovci",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-719, Rogašovci - Kramarovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 14:00.",
    "dodatnoPojasnilo": "vzdrževalna dela"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.844075554384364,
     45.703587557525509
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T08:32:20.58+02:00",
    "x": 13.844075554384364,
    "y": 45.703587557525509,
    "id": 522983,
    "EntityId": "1722a258-1f2b-42e6-8027-ddf317143436",
    "kategorija": "A3",
    "cesta": "A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči - razcep Gabrk v smeri Gabrka, dela, zaprt prehitevalni pas.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.650632896479978,
     45.973424969252378
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T08:29:27.137+02:00",
    "x": 13.650632896479978,
    "y": 45.973424969252378,
    "id": 522982,
    "EntityId": "5702532f-af1b-481d-9ec2-f9922fa52697",
    "kategorija": "G2",
    "cesta": "G2-103, Solkan - Nova Gorica (Kromberk)",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G2-103, Solkan - Nova Gorica, v Novi Gorici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 15:00.",
    "dodatnoPojasnilo": "košnja "
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.725374823030386,
     45.93747874341652
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T08:27:45.697+02:00",
    "x": 13.725374823030386,
    "y": 45.93747874341652,
    "id": 522981,
    "EntityId": "fc8e8bcc-211c-43e2-9865-917a38273e4f",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-444, Selo - Nova Gorica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-444, Selo - Ajševica - Vogrsko, Ajševica - Rožna Dolina, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 16:00.",
    "dodatnoPojasnilo": "košnja "
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.666925277135498,
     46.581463612407795
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T07:38:55.853+02:00",
    "x": 15.666925277135498,
    "y": 46.581463612407795,
    "id": 522975,
    "EntityId": "2184097d-7732-45b8-b6d0-d54690493249",
    "kategorija": "H2",
    "cesta": "H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "H2, hitra cesta skozi Maribor, pred priključkom Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije, dela, zaprt vozni pas.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     16.244950462907028,
     46.515563417232158
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T07:26:14.633+02:00",
    "x": 16.244950462907028,
    "y": 46.515563417232158,
    "id": 522969,
    "EntityId": "7bb0e977-1f5f-4776-9bb7-7c8cdccdf075",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-231, Razkrižje - Stročja vas",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "Ptuj - Razkrižje, Ljutomer - Veščica, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 30. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "preplastitev ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.296169804163098,
     45.870721628831767
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T07:14:35.443+02:00",
    "x": 15.296169804163098,
    "y": 45.870721628831767,
    "id": 522966,
    "EntityId": "d3a11b9d-c2ea-426e-866d-95ff2fe786f6",
    "kategorija": "A2",
    "cesta": "A2-E70, Ljubljana - Obrežje",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Kronovo - priključek Dobruška vas v smeri Obrežja, dela, zaprt prehitevalni pas.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.978042345579803,
     45.804521086096571
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T12:56:02.843+02:00",
    "x": 13.978042345579803,
    "y": 45.804521086096571,
    "id": 522963,
    "EntityId": "cffe59b4-2173-43c7-b229-45f102f18c0d",
    "kategorija": "H4",
    "cesta": "H4 , Nova Gorica - Razdrto",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Vipava - pokrit vkop Rebrnice 2 v smeri Razdrtega, dela, zaprt prehitevalni pas.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.093691493630986,
     46.41529627832729
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T07:04:00.737+02:00",
    "x": 14.093691493630986,
    "y": 46.41529627832729,
    "id": 522960,
    "EntityId": "b0e103c6-edeb-4729-a3ad-e3419ac98a03",
    "kategorija": "A2",
    "cesta": "A2-E61, Karavanke - Ljubljana",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A2, Karavanke - Ljubljana, priključek Jesenice vzhod - galerija Moste v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     16.346696619566863,
     46.652953816294747
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T06:54:42.67+02:00",
    "x": 16.346696619566863,
    "y": 46.652953816294747,
    "id": 522958,
    "EntityId": "4e908954-23dc-493f-8d68-2e05bf05491f",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-442, Dobrovnik - rondo Dolga vas",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-442, Dobrovnik - Dolga vas - Lendava, v Dobrovniku, izmenično enosmerni promet, asfaltiranje, do 14:00.",
    "dodatnoPojasnilo": "asfaltiranje"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     16.239421721261422,
     46.681531656749257
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T06:52:58.507+02:00",
    "x": 16.239421721261422,
    "y": 46.681531656749257,
    "id": 522957,
    "EntityId": "5632114a-0236-4cc0-8652-a3a70b47a193",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-442, Martjanci - Dobrovnik",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Tešanovcih, izmenično enosmerni promet, asfaltiranje, do 14:00.",
    "dodatnoPojasnilo": "asfaltiranje"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     16.257243195956967,
     46.628670259407535
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T06:51:40.637+02:00",
    "x": 16.257243195956967,
    "y": 46.628670259407535,
    "id": 522956,
    "EntityId": "53eb6931-c1b4-4490-b2fe-9ab2b89d7dea",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-439, Renkovci - Beltinci",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-439, Renkovci - Beltinci, v Beltincih, izmenično enosmerni promet, popravilo bankin, do 14:00.",
    "dodatnoPojasnilo": "popravilo bankin"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.225628204806188,
     45.685661890196357
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T06:50:19.323+02:00",
    "x": 15.225628204806188,
    "y": 45.685661890196357,
    "id": 522955,
    "EntityId": "c8c72c07-d89a-4d78-9878-de83ffc51691",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-421, Štrekljevec - Jugorje",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-421, Semič - Jugorje, na Osojniku, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 17:00.",
    "dodatnoPojasnilo": "vzdrževalna dela"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.329615086986333,
     45.929952819811035
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T06:48:46.427+02:00",
    "x": 15.329615086986333,
    "y": 45.929952819811035,
    "id": 522954,
    "EntityId": "b12e3942-5172-4b2b-ac40-fceaf003f2b8",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-674, Zavratec - Škocjan",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-674, Zavratec - Škocjan, pri Dolenjih Raduljah, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 17:00.",
    "dodatnoPojasnilo": "vzdrževalna dela"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.366016399333191,
     45.94115660301496
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T06:45:33.363+02:00",
    "x": 15.366016399333191,
    "y": 45.94115660301496,
    "id": 522952,
    "EntityId": "70cf0941-088e-447a-8a23-8e41a4dc6793",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-672, Zavratec - Smednik",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-672, Zavratec - Smednik, Koritnica - Jelenik, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.",
    "dodatnoPojasnilo": "vzdrževalna dela"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.068953844891441,
     46.259135201956617
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T06:23:41.777+02:00",
    "x": 15.068953844891441,
    "y": 46.259135201956617,
    "id": 522946,
    "EntityId": "0c55d42d-83c4-413e-a16a-1395d7da6819",
    "kategorija": "A1",
    "cesta": "A1-E57, Ljubljana - Maribor",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A1, Ljubljana - Maribor, izvoz Šentrupert - uvoz Šentrupert v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.911650194924993,
     45.927900342399234
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-26T18:23:24.37+02:00",
    "x": 14.911650194924993,
    "y": 45.927900342399234,
    "id": 522928,
    "EntityId": "93b41ea7-e8d8-40ac-9a86-82b5d5f26c0f",
    "kategorija": "A2",
    "cesta": "A2-E70, Obrežje - Ljubljana",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Trebnje zahod - priključek Bič v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.913268358657632,
     46.412219413728565
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-26T12:52:28.72+02:00",
    "x": 15.913268358657632,
    "y": 46.412219413728565,
    "id": 522884,
    "EntityId": "71c8e1e7-1feb-4a3d-a356-6f77c2c09f82",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-228, Spuhlja - Zavrč",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Spuhlji, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.",
    "dodatnoPojasnilo": "vzdrževalna dela"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.700010489990113,
     46.124257228987574
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-26T12:31:41.663+02:00",
    "x": 13.700010489990113,
    "y": 46.124257228987574,
    "id": 522882,
    "EntityId": "c9231224-fc6b-413f-a5ef-859c746d664c",
    "kategorija": "G2",
    "cesta": "G2-103, Ušnik - Plave",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Doblarju, izmenično enosmerni promet, sanacija erozijskih gap, do 30. 7. 2021, kratkotrajne popolne zapore (do 20 minut).",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacija erozijskih gap"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.23620606026631,
     45.596694456833639
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-26T08:36:28.437+02:00",
    "x": 14.23620606026631,
    "y": 45.596694456833639,
    "id": 522833,
    "EntityId": "8ee8efe1-689f-4a29-850b-0f41f21106f8",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, pri Šembijah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 27. 7. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova cestišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.141375065748631,
     45.551174551628435
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-26T08:32:41.667+02:00",
    "x": 15.141375065748631,
    "y": 45.551174551628435,
    "id": 522831,
    "EntityId": "19a059cc-ecae-4925-894d-274691bfdb2d",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-217, Brezovica - Kanižarica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-217, Brezovica - Kanižarica, na Griču pri Dobličah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 13. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova cestišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.232847843784693,
     45.57543610081197
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-26T08:26:00.103+02:00",
    "x": 14.232847843784693,
    "y": 45.57543610081197,
    "id": 522829,
    "EntityId": "a125ed9d-9e3d-4b59-9694-4867fa2946fe",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-404, Ilirska Bistrica (Trnovo)",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G1-6, Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 28. 7. 2021, med 7. in 15. uro.",
    "dodatnoPojasnilo": "košnja "
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.784613222150609,
     46.705539776413886
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-26T08:23:57.897+02:00",
    "x": 15.784613222150609,
    "y": 46.705539776413886,
    "id": 522828,
    "EntityId": "04b51313-3fa6-41d7-9e52-8c3f6238f202",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-433, Trate - most čez Muro",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 2. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacija plazu"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.246885770502477,
     45.904043936488321
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-26T08:21:16.517+02:00",
    "x": 15.246885770502477,
    "y": 45.904043936488321,
    "id": 522826,
    "EntityId": "adfa0d58-4d82-471f-8b0e-aae5ee3b7732",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-667, Kronovo - Mokronog, pri Zburah, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 29. 7. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnja kanalizacije"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.571037120901922,
     46.488803415137333
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-26T08:15:44.86+02:00",
    "x": 15.571037120901922,
    "y": 46.488803415137333,
    "id": 522825,
    "EntityId": "3604623f-6b2c-4f91-9835-14cd4ff2235d",
    "kategorija": "RT",
    "cesta": "RT-929, Hoče - Pohorska vzpenjača",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "RT-929, Hoče - Pohorska vzpenjača, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, barvanje talnih označb, do 27. 7. 2021, med 7. in 15. uro.",
    "dodatnoPojasnilo": "barvanje talnih označb "
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.903150228848697,
     45.9247844145079
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-26T07:55:45.053+02:00",
    "x": 14.903150228848697,
    "y": 45.9247844145079,
    "id": 522818,
    "EntityId": "c58d529c-594e-40c1-a714-4cbc1894f534",
    "kategorija": "A2",
    "cesta": "A2-E70, Ljubljana - Obrežje",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Bič - priključek Trebnje zahod v smeri Obrežja, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih, do 5. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.802976955468361,
     45.550374391416284
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-26T07:48:15.6+02:00",
    "x": 13.802976955468361,
    "y": 45.550374391416284,
    "id": 522815,
    "EntityId": "29637a66-0dee-4124-9f32-fb30c45e1049",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-409, Rižana - Dekani",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-409, Dekani - Rižana, Na Vardi, dela, izmenično enosmerni promet.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.338723613153045,
     46.25423184334992
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T11:53:24.107+02:00",
    "x": 15.338723613153045,
    "y": 46.25423184334992,
    "id": 522519,
    "EntityId": "abd01f7a-ecc6-4d52-8572-965e74dde8a5",
    "kategorija": "A1",
    "cesta": "A1-E57, Ljubljana - Maribor",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A1, Ljubljana - Maribor, priključek Celje vzhod - priključek Dramlje v smeri Maribora, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.483123414644515,
     46.0763137636532
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-23T06:32:59.95+02:00",
    "x": 14.483123414644515,
    "y": 46.0763137636532,
    "id": 522295,
    "EntityId": "7ae29cd7-45d6-4e9b-8860-68dd7b75539c",
    "kategorija": "LG",
    "cesta": "LG-211020, Celovška cesta",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "Ljubljana, Celovška cesta, oviran promet, spremenjena prometna ureditev, do 27. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "spremenjena prometna ureditev"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.573730460720672,
     46.293533658449647
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-22T12:31:32.847+02:00",
    "x": 15.573730460720672,
    "y": 46.293533658449647,
    "id": 522210,
    "EntityId": "5bbcef59-48b4-45aa-b2cf-d25a1d92bb04",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-219, Poljčane - Podplat",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-219, Poljčane - Podplat, pri kamnolomu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija priključkov na območju kanoloma, do 13. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija priključkov na območju kanoloma"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.539515481203122,
     46.561361398085729
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-22T06:14:03.607+02:00",
    "x": 15.539515481203122,
    "y": 46.561361398085729,
    "id": 522118,
    "EntityId": "7b22d04f-1aa8-4736-9e6d-85f2f96d88a4",
    "kategorija": "G1",
    "cesta": "G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most)",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G1-1, Dravograd - Maribor, pri Spodnjem Slemenu, izmenično enosmerni promet, krpanje vozišča, do 30. 7. 2021, dnevno med 7. in 19. uro.",
    "dodatnoPojasnilo": "krpanje vozišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.94994316785677,
     46.294885633720753
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-21T12:58:12.44+02:00",
    "x": 13.94994316785677,
    "y": 46.294885633720753,
    "id": 522055,
    "EntityId": "49e705b9-c520-4ba7-b7ea-1d9fdec2a2f7",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-633, Jereka - Jezero",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-633, Jereka - Jezero, Bohinjska Češnjica - Jereka, dela, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, do 31. 7. 2021, med 7. in 17. uro.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.143677475381246,
     46.105301669259191
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-20T07:15:42.037+02:00",
    "x": 14.143677475381246,
    "y": 46.105301669259191,
    "id": 521895,
    "EntityId": "337a30c3-e6ee-409c-a064-2fe18edd960e",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas - Trebija, v Gorenji vasi, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 5. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "nadomestna gradnja mostu"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.359875114918387,
     46.256842615103
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-25T18:25:05.693+02:00",
    "x": 15.359875114918387,
    "y": 46.256842615103,
    "id": 521780,
    "EntityId": "a50c1031-57ff-4fbb-8fe0-6b38921d6cfd",
    "kategorija": "A1",
    "cesta": "A1-E57, Maribor - Ljubljana",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A1, Maribor - Ljubljana, priključek Dramlje - priključek Celje vzhod v smeri Ljubljane, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.861961784625745,
     45.642425726524664
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-19T05:32:09.557+02:00",
    "x": 14.861961784625745,
    "y": 45.642425726524664,
    "id": 521756,
    "EntityId": "1d1fdfa7-03fe-4924-bd31-2af771d44132",
    "kategorija": "G2",
    "cesta": "G2-106, Kočevje - Livold",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Tomšičeva cesta, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave in komunalne infrastrukture.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev kolesarske povezave in komunalne infrastrukture"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.111262141607847,
     46.206251065392223
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-16T10:36:49.473+02:00",
    "x": 14.111262141607847,
    "y": 46.206251065392223,
    "id": 521432,
    "EntityId": "b60ca574-ca02-4352-9e15-a8e2f8bbb851",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-403, Podrošt - Češnjica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnih postajališč \"Davški most\", do 30. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditve avtobusnih postajališč \"Davški most\""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.440777019419988,
     45.621736359801943
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-16T08:10:12.357+02:00",
    "x": 14.440777019419988,
    "y": 45.621736359801943,
    "id": 521418,
    "EntityId": "5e4082c5-a06d-4083-8c66-eec17320127f",
    "kategorija": "RT",
    "cesta": "RT-915, Grda Draga - Pudob",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, izmenično enosmerni promet, poseka, spravila in odvoza lesa.",
    "dodatnoPojasnilo": "poseka, spravila in odvoza lesa"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.573333181098377,
     46.062230198839934
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-15T11:33:31.73+02:00",
    "x": 14.573333181098377,
    "y": 46.062230198839934,
    "id": 521294,
    "EntityId": "2f955012-57bc-473e-9857-08c6266d4f20",
    "kategorija": "LZ",
    "cesta": "LZ-212370, Letališka cesta",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "LZ-212370, Letališka cesta, pri avtocestnem priključku inc. Moste, oviran promet, gradnja krožišča, do 31. 7. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnja krožišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.417828181185632,
     46.088944667412953
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-15T09:03:31.293+02:00",
    "x": 15.417828181185632,
    "y": 46.088944667412953,
    "id": 521274,
    "EntityId": "590db2cc-2303-438e-be47-c5d95d5313b1",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-424, Boštanj - Planina",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-424, Boštanj - Planina, pri Stari Žagi, oviran promet, promet poteka dvosmerno ob gradbišču, zaradi gradnje mostu čez Sevčnico, do 30. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "promet poteka dvosmerno ob gradbišču, zaradi gradnje mostu čez Sevčnico"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.326931299186327,
     46.089160627544985
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-20T07:58:23.423+02:00",
    "x": 15.326931299186327,
    "y": 46.089160627544985,
    "id": 521268,
    "EntityId": "5cdeb669-2c3a-4827-958d-3a327e1f6f6d",
    "kategorija": "RT",
    "cesta": "RT-933, Breg - Jurklošter",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "RT-933, Breg - Jurklošter, v Lahovem Grabnu, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 16. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "nadomestne gradnje premostitvenega objekta"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.735350399184211,
     46.215448691792012
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-15T08:14:15.427+02:00",
    "x": 14.735350399184211,
    "y": 46.215448691792012,
    "id": 521264,
    "EntityId": "95ac16d3-1ece-4545-8a69-397ec3dabfae",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-414, Kamnik - Ločica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-414, Kamnik - Ločica, pri Šmartnem v Tuhinju, izmenično enosmerni promet, izvedbe pločnika in trapezne ploščadi, do 14. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "izvedbe pločnika in trapezne ploščadi"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.62100428340243,
     46.548723915753932
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-14T11:55:41.08+02:00",
    "x": 15.62100428340243,
    "y": 46.548723915753932,
    "id": 521160,
    "EntityId": "637f6107-daca-4199-bba2-3a76ab3feb53",
    "kategorija": "G1",
    "cesta": "G1-1, Maribor (Koroški most - cesta Proletarskih Brigad)",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G1-1, Maribor (Koroški most - cesta Proletarskih Brigad), oviran promet, ureditev krožišča pri TC Supernova Qlandia.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev krožišča pri TC Supernova Qlandia"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.620999996438213,
     46.545361181493561
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-14T12:01:20.387+02:00",
    "x": 15.620999996438213,
    "y": 46.545361181493561,
    "id": 521159,
    "EntityId": "38309063-9e73-4a7d-aaca-4d8ed039467a",
    "kategorija": "G1",
    "cesta": "G1-1, Maribor (c. Proletarskih Brigad - Tržaška cesta)",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G1-1, Maribor - Dravograd, v Mariboru, na Cesti Proletarskih brigad, oviran promet, ureditev krožišča pri TC Supernova Qlandia.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev krožišča pri TC Supernova Qlandia"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.474875830728271,
     46.122134127862267
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-14T07:39:53.05+02:00",
    "x": 14.474875830728271,
    "y": 46.122134127862267,
    "id": 521116,
    "EntityId": "1e3c2ce3-5307-4922-b092-72e01fe13089",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, izmenično enosmerni promet, obnova vodovodnega omrežja, do 1. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova vodovodnega omrežja"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.598447695171229,
     45.892808257612757
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-13T17:56:20.173+02:00",
    "x": 15.598447695171229,
    "y": 45.892808257612757,
    "id": 521062,
    "EntityId": "ac4d15c3-3da5-45b4-9b8f-a297a543c5b0",
    "kategorija": "A2",
    "cesta": "A2-E70, Obrežje - Ljubljana",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A2, Obrežje - Ljubljana, počivališče Čatež v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.689411300541902,
     45.849806696137428
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-14T18:51:46.95+02:00",
    "x": 15.689411300541902,
    "y": 45.849806696137428,
    "id": 521059,
    "EntityId": "f58664ac-034d-4065-9286-f1c60fa6efcd",
    "kategorija": "A2",
    "cesta": "A2-E70, Obrežje - Ljubljana",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A2, Obrežje - Ljubljana, mejni prehod Obrežje - uvoz Obrežje, Mokrice v smeri Novega mesta, dela, zaprt vozni pas.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.682615149768854,
     45.859368177051778
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-17T06:30:59.283+02:00",
    "x": 15.682615149768854,
    "y": 45.859368177051778,
    "id": 521055,
    "EntityId": "23c9f419-f3cf-421e-a24c-615b94bfaa0c",
    "kategorija": "A2",
    "cesta": "A2-E70, Obrežje - Ljubljana",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Obrežje, Mokrice - priključek Drnovo v smeri Ljubljane, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici, promet poteka po enem pasu.",
    "dodatnoPojasnilo": "promet poteka po enem pasu"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.683139780304368,
     45.858876527702137
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-13T17:59:05.067+02:00",
    "x": 15.683139780304368,
    "y": 45.858876527702137,
    "id": 521054,
    "EntityId": "7832f9fe-b24b-44ad-b5c7-e8ed4d6578e3",
    "kategorija": "A2",
    "cesta": "A2-E70, Obrežje - Ljubljana",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A2, Obrežje - Ljubljana, uvoz Obrežje, Mokrice v smeri Novega mesta, dela, oviran promet.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.614420376881398,
     46.134709408714137
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-13T09:19:48.75+02:00",
    "x": 14.614420376881398,
    "y": 46.134709408714137,
    "id": 520975,
    "EntityId": "767582d9-ab3c-43b8-9eaf-673f93a9f08a",
    "kategorija": "LC",
    "cesta": "LC-073060, Virska cesta",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "Domžale - AC priključek Domžale, na avtocestnem nadvozu, izmenično enosmerni promet, zamenjava dilatacije na nadvozu, do 10. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "zamenjava dilatacije na nadvozu"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     16.255592612813064,
     46.73260832421574
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-13T08:34:52.41+02:00",
    "x": 16.255592612813064,
    "y": 46.73260832421574,
    "id": 520965,
    "EntityId": "f06dc9e3-89ce-4bf5-814b-cb0a4f2125b1",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-725, Fokovci - Prosenjakovci",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, pri Fokovcih, izmenično enosmerni promet, izgradnje optične kabelske kanalizacije, do 13. 8. 2021, dnevno med 7. in 19. uro.",
    "dodatnoPojasnilo": "izgradnje optične kabelske kanalizacije"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.252450021157847,
     46.604468341276245
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-13T08:17:48.28+02:00",
    "x": 15.252450021157847,
    "y": 46.604468341276245,
    "id": 520958,
    "EntityId": "bafdc55f-601f-4e8b-a549-56e49d794b76",
    "kategorija": "G1",
    "cesta": "G1-1, Radlje - Brezno",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G1-1, Dravograd - Maribor, pri Spodnji Vižingi, izmenično enosmerni promet, gradnje povezovalnega vodovoda (vgradnja AB jaškov), do 31. 7. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnje povezovalnega vodovoda (vgradnja AB jaškov)"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.432144406434949,
     46.185160407430089
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-12T09:28:30.827+02:00",
    "x": 15.432144406434949,
    "y": 46.185160407430089,
    "id": 520821,
    "EntityId": "6b2f67c0-1578-45d8-8ee3-29f869762dcb",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-423, Črnolica - Lesično",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-423, Črnolica - Lesično, pri Gorici pri Slivnici, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu čez potok Ločica, do 9. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnja mostu čez potok Ločica"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.377618772842535,
     46.01236569610208
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-12T08:28:59.047+02:00",
    "x": 14.377618772842535,
    "y": 46.01236569610208,
    "id": 520802,
    "EntityId": "414b280d-f59d-4b9a-8fe2-690d2d7d8df6",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-409, Brezovica - Vrhnika",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.993334430656066,
     45.662101110799618
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-12T08:20:07.773+02:00",
    "x": 13.993334430656066,
    "y": 45.662101110799618,
    "id": 520798,
    "EntityId": "edbab0d3-b429-4ede-9bc0-61164f86de69",
    "kategorija": "RT",
    "cesta": "RT-940, Matavun - Zavrhek",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "RT-940, Matavun - Zavrhek, v Matavunu, izmenično enosmerni promet, sanacija zidu, do 31. 7. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacija zidu"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     16.18208555603433,
     46.635258015188271
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-11T15:19:30.233+02:00",
    "x": 16.18208555603433,
    "y": 46.635258015188271,
    "id": 520664,
    "EntityId": "98a53ed4-f14b-4e9e-a487-8ff8cbc16c0f",
    "kategorija": "A5",
    "cesta": "A5 , Lendava - Maribor",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A5, Lendava - Maribor, priključek Lipovci - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     16.103936972761904,
     46.591675948281939
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-11T07:52:29.03+02:00",
    "x": 16.103936972761904,
    "y": 46.591675948281939,
    "id": 520645,
    "EntityId": "868b257a-2dbb-4b5a-bdb9-d6560e23c78a",
    "kategorija": "A5",
    "cesta": "A5 , Maribor - Lendava",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Murska Sobota v smeri Murske Sobote, dela, zaprt prehitevalni pas.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.603887324054217,
     46.421363121746573
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-09T08:47:28.84+02:00",
    "x": 15.603887324054217,
    "y": 46.421363121746573,
    "id": 520386,
    "EntityId": "d7b9d9af-2aa4-487e-8250-42b259ebfa35",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "izgradnje kanalizacijskega omrežja"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     16.142744272262174,
     46.663292642142927
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-15T09:15:14.883+02:00",
    "x": 16.142744272262174,
    "y": 46.663292642142927,
    "id": 520383,
    "EntityId": "2d1be4c5-4a50-4f78-8f46-295778ae0806",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-441, Murska Sobota - Gederovci",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika, do 2. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "izgradnje pločnika"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.519965603887162,
     46.229204288777957
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-08T09:08:03.673+02:00",
    "x": 15.519965603887162,
    "y": 46.229204288777957,
    "id": 520236,
    "EntityId": "ebed93e3-8cc3-48d1-8b33-90570f331c6e",
    "kategorija": "G2",
    "cesta": "G2-107, Šentjur - Mestinje",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcjia potoka Barbara, do 17. 12. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcjia potoka Barbara"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.574420769195061,
     45.900155859547041
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-17T06:31:25.283+02:00",
    "x": 15.574420769195061,
    "y": 45.900155859547041,
    "id": 519916,
    "EntityId": "a9e63366-7418-4c53-94a4-dbf13dbd7b84",
    "kategorija": "A2",
    "cesta": "A2-E70, Ljubljana - Obrežje",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Drnovo - priključek Obrežje, Mokrice v smeri Obrežja, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.189424894634337,
     45.8952255022293
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-02T07:24:10.13+02:00",
    "x": 14.189424894634337,
    "y": 45.8952255022293,
    "id": 519393,
    "EntityId": "9b723cf9-684d-4a63-8520-e0d86c5f43e0",
    "kategorija": "G2",
    "cesta": "G2-102, Godovič - Kalce",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G2-102, Kalce - Godovič, v Kalcah, dela, izmenično enosmerni promet, do 30. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.472255657296836,
     46.338813986403864
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-07T10:27:55.903+02:00",
    "x": 15.472255657296836,
    "y": 46.338813986403864,
    "id": 518934,
    "EntityId": "774b4bba-a797-45d1-91a8-7ca9ed10a63d",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-686, Tepanje - Žiče",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-686, Tepanje - Žiče, pri avtocestnem priključku Slovenske Konjice, oviran promet, obnova vozišča in ureditev krožišča, do 30. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova vozišča in ureditev krožišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.477106638245527,
     46.021789529665966
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-29T07:42:49.837+02:00",
    "x": 15.477106638245527,
    "y": 46.021789529665966,
    "id": 518925,
    "EntityId": "e7f69768-8b21-46ce-8a0a-0385e67ff7eb",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-422, Podsreda - Brestanica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Senovem, izmenično enosmerni promet, obnova pločnika, do 18. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova pločnika"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.495949779358625,
     45.715250502963933
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-28T09:42:21.987+02:00",
    "x": 14.495949779358625,
    "y": 45.715250502963933,
    "id": 518779,
    "EntityId": "17a3aa9b-efb0-48be-a02f-29e61f659c92",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-746, Stari trg - Loški Potok",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-746, Stari trg - Loški Potok, pri Markovcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.610451502822723,
     46.676331393385844
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-28T08:05:41.83+02:00",
    "x": 15.610451502822723,
    "y": 46.676331393385844,
    "id": 518760,
    "EntityId": "a8c92bbf-b676-4c25-ab2a-9e2d6ab2e800",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-708, Zg. Kungota - MP Plač",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, pri Podigracu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 15. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacija plazu"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     16.094698865546224,
     46.772478271536784
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-28T07:29:57.157+02:00",
    "x": 16.094698865546224,
    "y": 46.772478271536784,
    "id": 518745,
    "EntityId": "0775516e-fa58-4534-aa4a-aca747caf8c0",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-716, Lemerje - Grad",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-716, Lemerje - Grad, pri Gergarjevem Bregu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacija plazu"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.831552448904542,
     45.975556279847211
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-28T11:05:29.337+02:00",
    "x": 13.831552448904542,
    "y": 45.975556279847211,
    "id": 518740,
    "EntityId": "e697296a-3dcb-44c0-b108-c79adae8e85a",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-609, Predmeja - Lokve",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-609, Predmeja - Lokve, oviran promet, modernizacija ceste, do 15. 1. 2022, Med delovniki, od ponedeljka do petka, bodo dnevno med 7. in 17. uro vzpostavljene popolne zapore. Obvoz: Predmeja−Ajdovščina−Selo−Nova Gorica−Solkan−Lokve in obratno. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen. V preostalem času bo promet urejen izmenično enosmerno.",
    "dodatnoPojasnilo": "modernizacija ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.045100834153544,
     46.156929009165189
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-22T09:42:52.433+02:00",
    "x": 14.045100834153544,
    "y": 46.156929009165189,
    "id": 517985,
    "EntityId": "743daa7f-37ba-46f3-97b9-1da013d95b66",
    "kategorija": "RT",
    "cesta": "RT-912, Novaki - Cerkno",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacija ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.110835658759749,
     46.05281226019143
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-21T11:11:57.573+02:00",
    "x": 14.110835658759749,
    "y": 46.05281226019143,
    "id": 517846,
    "EntityId": "ae9dd3c3-082e-46e0-9b9b-c9cdfb78621f",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-408, Žiri - Trebija",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-408, Žiri - Trebija, v Žireh, izmenično enosmerni promet, prenova objekta, do 15. 11. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "prenova objekta"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.664029972995168,
     46.560599859880355
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-21T09:06:14.12+02:00",
    "x": 15.664029972995168,
    "y": 46.560599859880355,
    "id": 517826,
    "EntityId": "39d223d1-31f4-4113-9206-ecffa4dac67f",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-709, Maribor (Meljska cesta)",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-709, Maribor (Meljska cesta), v križišču s Kremplovo ulico, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 14. 11. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev križišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.888865902592164,
     45.894619756421115
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-30T09:11:50.057+02:00",
    "x": 13.888865902592164,
    "y": 45.894619756421115,
    "id": 517413,
    "EntityId": "569ae7b1-4a49-471d-a278-adfcc3e415a1",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-609, Ajdovščina - Predmeja",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev ceste in pločnika"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.273160268511308,
     45.998795796062858
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-22T10:39:48.313+02:00",
    "x": 15.273160268511308,
    "y": 45.998795796062858,
    "id": 517385,
    "EntityId": "ec922d66-fe25-432f-9166-1c120debbdd4",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-215, Mokronog - Boštanj",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Dolenjem Boštanju, izmenično enosmerni promet, odprava posledic skalnega podora.",
    "dodatnoPojasnilo": "odprava posledic skalnega podora"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.46590520931465,
     45.986175476550883
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-15T09:06:31.653+02:00",
    "x": 15.46590520931465,
    "y": 45.986175476550883,
    "id": 517284,
    "EntityId": "75b93422-f916-45c9-ae1a-b6c606b29622",
    "kategorija": "G1",
    "cesta": "G1-5, Impoljca - Brestanica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G1-5, Celje - Krško, pri odcepu za Brestanico, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 14. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnja krožišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.619270163983645,
     45.973543726367417
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-16T08:54:43.627+02:00",
    "x": 14.619270163983645,
    "y": 45.973543726367417,
    "id": 517106,
    "EntityId": "3f71b8c2-c37d-4451-9859-b8ce22394826",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-646, Šmarje Sap - Cikava",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-646, Grosuplje - Cikava - Šmarje Sap, Cikava - Šmarje Sap, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda, do 30. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnja plinovoda"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.589225928968963,
     45.70828899662159
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-15T07:28:36.597+02:00",
    "x": 14.589225928968963,
    "y": 45.70828899662159,
    "id": 516952,
    "EntityId": "f1f74511-62fa-466b-9440-8b7eb693fbef",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-653, Sodražica - Hrib",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-653, Sodražica - Hrib, pri Hribu - Loškem Potoku, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 1. 2022.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     16.147945993259309,
     46.513904254684384
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-14T07:52:22.027+02:00",
    "x": 16.147945993259309,
    "y": 46.513904254684384,
    "id": 516807,
    "EntityId": "528f055d-0ef5-4859-a84b-19163614ae9b",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Zgornjem Kamenščaku, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste in obnova vodovoda, do 24. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "preplastitev ceste in obnova vodovoda"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.093518122408218,
     46.316689521726055
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-14T07:22:49.343+02:00",
    "x": 15.093518122408218,
    "y": 46.316689521726055,
    "id": 516786,
    "EntityId": "6e6ca60b-6227-4c3d-962c-6c5e9475d16e",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-694, Velenje - Dobrteša vas",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-694, Velenje - Dobrteša vas, pri Andražu nad Polzelo, izmenično enosmerni promet, zaradi sanacije plazu, do 6. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "zaradi sanacije plazu"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.542930676268337,
     46.075499257510621
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T05:32:37.96+02:00",
    "x": 14.542930676268337,
    "y": 46.075499257510621,
    "id": 516550,
    "EntityId": "b492471d-0dc5-4ea0-86f8-d89de22587b6",
    "kategorija": "H3",
    "cesta": "H3 , Ljubljana - severna obvoznica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Nove Jarše - priključek Ljubljana Bežigrad v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.515199944865259,
     46.083361492619723
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T06:59:28.717+02:00",
    "x": 14.515199944865259,
    "y": 46.083361492619723,
    "id": 516543,
    "EntityId": "4331117a-0bce-4b0e-bbdd-33b696904be1",
    "kategorija": "H3",
    "cesta": "H3 , Ljubljana - severna obvoznica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Bežigrad - priključek Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.043469554318778,
     46.169971481843042
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-08T07:43:38.5+02:00",
    "x": 14.043469554318778,
    "y": 46.169971481843042,
    "id": 515920,
    "EntityId": "46e1d2ba-388f-45ec-ae11-220d3b64e069",
    "kategorija": "RT",
    "cesta": "RT-912, Davča - Novaki",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacija ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.944392906507538,
     46.102852170111674
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-08T07:33:50.777+02:00",
    "x": 13.944392906507538,
    "y": 46.102852170111674,
    "id": 515913,
    "EntityId": "04976aaf-930d-4e3d-8101-68b10351e246",
    "kategorija": "G2",
    "cesta": "G2-102, Dolenja Trebuša - Želin",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 1. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.180270036958104,
     46.49069773612355
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-02T07:13:18.99+02:00",
    "x": 15.180270036958104,
    "y": 46.49069773612355,
    "id": 515098,
    "EntityId": "00203c19-8419-431e-bfe8-ed552d6fd111",
    "kategorija": "RT",
    "cesta": "RT-932, Slovenj Gradec - Pungart",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, pri Golavabuki, oviran promet, preplastitev vozišča.",
    "dodatnoPojasnilo": "preplastitev vozišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.505686675636762,
     45.714844665647732
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-06T07:56:30.59+02:00",
    "x": 14.505686675636762,
    "y": 45.714844665647732,
    "id": 514986,
    "EntityId": "e694751c-0645-493b-b48f-e1da4cdbef48",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-746, Stari trg - Loški Potok",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-746, Stari trg - Loški Potok, Stari trg pri Ložu - Markovec, oviran promet, izvedba protiprašne zaščite, do 14. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "izvedba protiprašne zaščite"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.629578083014581,
     46.089709977193962
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-01T08:46:33.013+02:00",
    "x": 14.629578083014581,
    "y": 46.089709977193962,
    "id": 514981,
    "EntityId": "ca81b3b0-55d3-4370-84ac-73cfd31e13bb",
    "kategorija": "G2",
    "cesta": "G2-108, Šentjakob - Ribče",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G2-108, Šentjakob - Litija, pri odcepu za Videm, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 18. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "izgradnja krožišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.084742472099293,
     46.5175466830669
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-13T08:23:18.44+02:00",
    "x": 15.084742472099293,
    "y": 46.5175466830669,
    "id": 514828,
    "EntityId": "4e841efc-cb99-4c06-a95d-19cdbaea95ad",
    "kategorija": "G1",
    "cesta": "G1-4, Otiški Vrh - Slovenj Gradec",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G1-4, Mislinja - Slovenj Gradec - Dravograd, pri Slovenj Gradcu, promet poteka ob gradbišču, rekonstrukcije mostu preko potoka Barbara. Obvoz: je urejen čez nadomestni most.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcije mostu preko potoka Barbara"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.862081000954735,
     46.464906303388133
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-31T07:41:48.68+02:00",
    "x": 14.862081000954735,
    "y": 46.464906303388133,
    "id": 514822,
    "EntityId": "a886e141-cfe6-4c66-b395-be8c7d4f779d",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-425, Poljana - Šentvid",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-425, Poljana - Šentvid, v Črni na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije Črna, do 27. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnje kanalizacije Črna"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.510254336435171,
     46.069524922593061
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-23T20:47:56.7+02:00",
    "x": 14.510254336435171,
    "y": 46.069524922593061,
    "id": 514341,
    "EntityId": "de29d0fb-72b5-484d-b85a-c2e97c1e26c7",
    "kategorija": "LG",
    "cesta": "LG-211010, Dunajska cesta",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "Ljubljana, Dunajska cesta, oviran promet, spremenjena prometna ureditev, do 27. 7. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "spremenjena prometna ureditev"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.7127440180778,
     46.555907280696815
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-24T11:06:54.463+02:00",
    "x": 15.7127440180778,
    "y": 46.555907280696815,
    "id": 513935,
    "EntityId": "21f0c4e0-5df7-4e53-bd47-5b2425f9a143",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica, v Celestrini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev medkrajevne optične povezave, do 30. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "dograditev medkrajevne optične povezave"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.214687055764097,
     45.676323668600489
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-23T08:44:46.78+02:00",
    "x": 15.214687055764097,
    "y": 45.676323668600489,
    "id": 513931,
    "EntityId": "ebc60280-911b-4fd8-9c73-5f06c68d9cde",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-421, Štrekljevec - Jugorje",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-421, Štrekljevec - Jugorje, na Osojniku, izmenično enosmerni promet, sanacija zidu.",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacija zidu"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.340496231103517,
     46.345857616257533
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-07T07:17:39.13+02:00",
    "x": 15.340496231103517,
    "y": 46.345857616257533,
    "id": 513920,
    "EntityId": "15d43999-ef63-453e-a50f-a2502b0ed357",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-430, Stranice - Višnja vas",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-430, Stranice - Višnja vas, v Spodnjih Stranicah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnih postajališč, do 31. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev območja avtobusnih postajališč"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.394858183318426,
     46.221728404023821
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-24T06:23:02.013+02:00",
    "x": 15.394858183318426,
    "y": 46.221728404023821,
    "id": 513806,
    "EntityId": "d0bd08d6-c914-45b9-a74b-ec24fb2caa28",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-234, Dole - Šentjur",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe krožišča, do 31. 12. 2021. Obvoz: promet v času zapore bo skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcije ceste in izvedbe krožišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.679711303198284,
     46.478286725486925
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-20T08:24:56.837+02:00",
    "x": 15.679711303198284,
    "y": 46.478286725486925,
    "id": 513381,
    "EntityId": "33c4eab0-a944-4938-8e70-23f85d66a470",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-450, Hoče - letališče Maribor",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-450, Hoče - letališče Maribor, pri letališču, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske steze, do 15. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev kolesarske steze"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.430927139726968,
     46.300273411174686
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-20T07:41:24.66+02:00",
    "x": 14.430927139726968,
    "y": 46.300273411174686,
    "id": 513356,
    "EntityId": "3d6f05be-1bd2-4fac-ae58-43ee912bfb56",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, modernizacija ceste, do 28. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "modernizacija ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.145805839935663,
     45.672030088883972
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-17T08:35:56.107+02:00",
    "x": 14.145805839935663,
    "y": 45.672030088883972,
    "id": 512983,
    "EntityId": "c0531e57-af0a-4828-ad42-740aa45f423c",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-622, Goriče - Kal",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-622, Goriče - Kal, pri Neverkah, izmenično enosmerni promet, izvedba EK kanalizacije, do 10. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "izvedba EK kanalizacije"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.970973145718407,
     46.540867431217087
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-11T12:52:00.41+02:00",
    "x": 14.970973145718407,
    "y": 46.540867431217087,
    "id": 512246,
    "EntityId": "2acc51c5-ca35-4fbb-96c2-d430ab1b0b13",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-227, Ravne - Kotlje",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedbe krožnega križišča, do 30. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "izvedbe krožnega križišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.689105505641662,
     46.446804401917461
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-10T07:27:55.583+02:00",
    "x": 15.689105505641662,
    "y": 46.446804401917461,
    "id": 512007,
    "EntityId": "0121fda5-d56a-405a-8241-1fa8fa679dc2",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-737, Rače - Šikole",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-737, Rače - Šikole, v Račah, izmenično enosmerni promet, zamenjava transportnega vodovoda, do 3. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "zamenjava transportnega vodovoda"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.586211096571912,
     46.398414259824392
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-07T06:26:09.35+02:00",
    "x": 15.586211096571912,
    "y": 46.398414259824392,
    "id": 511669,
    "EntityId": "fddef3a7-aac0-401c-929e-865e24aeddd6",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-430, Odcep do Priključek Slovenska Bistrica Sever",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-430, Slovenska Bistrica - Ptuj, pri Slovenski Bistrici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 6. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija križišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.582147610103192,
     46.041566111317358
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-06T08:37:27.06+02:00",
    "x": 15.582147610103192,
    "y": 46.041566111317358,
    "id": 511587,
    "EntityId": "b1f9e125-96dd-44ee-9a42-05dab51d0979",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-422, Podsreda - Brestanica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.",
    "dodatnoPojasnilo": "popravilo podpornih zidov in obnova ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.432876572575308,
     45.971462667011281
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-03T08:35:50.883+02:00",
    "x": 14.432876572575308,
    "y": 45.971462667011281,
    "id": 511156,
    "EntityId": "bba26ba0-2fc0-46c5-83c4-a2e555167f85",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-642, Podpeč - Ig",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova cestišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.067048105051077,
     46.431268025504522
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-05T09:11:44.08+02:00",
    "x": 14.067048105051077,
    "y": 46.431268025504522,
    "id": 510819,
    "EntityId": "e6509ff1-bb33-4905-900c-d0e99ab11a32",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-452, Hrušica - Javornik",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, Cesta Železarjev, oviran promet, priklop na kanalizacijsko omrežje in preureditev lokalnih cest, do 28. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "priklop na kanalizacijsko omrežje in preureditev lokalnih cest"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.668403333612217,
     46.637145497103532
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-04-26T08:05:49.427+02:00",
    "x": 15.668403333612217,
    "y": 46.637145497103532,
    "id": 510561,
    "EntityId": "bf6909b5-666c-4191-8f12-ba2c83d9093f",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-437, Šentilj - Pesnica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-437, Pesnica - Šentilj, v Jelenčah, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in bus postajališč v sklopu ureditve križanje cest z železnico, do 31. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev križišča in bus postajališč v sklopu ureditve križanje cest z železnico"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.993860735064263,
     46.334151375598481
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-05T10:05:52.183+02:00",
    "x": 14.993860735064263,
    "y": 46.334151375598481,
    "id": 509754,
    "EntityId": "88f23a3d-1610-4813-8ae0-20c4001251b3",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-225, Soteska - Šentrupert",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-225, Mozirje - Šentrupert, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 31. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev križišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.969640371358716,
     46.052792873060561
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-04-17T06:37:23.4+02:00",
    "x": 14.969640371358716,
    "y": 46.052792873060561,
    "id": 509513,
    "EntityId": "fde02b4f-b603-4ad9-95a1-0461093e5279",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-665, Ljubež v Lazih - Radeče",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-665, Ljubež v Lazah - Radeče, na Veliki Preski, izmenično enosmerni promet, modernizacije ceste, do 13. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "modernizacije ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.86815836770282,
     45.946375319900234
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-04-12T09:11:16.21+02:00",
    "x": 14.86815836770282,
    "y": 45.946375319900234,
    "id": 508985,
    "EntityId": "ed8fd719-dd1f-419e-b1de-0a92b996423e",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-416, Šmartno - Grm",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnja optičnega omrežja"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.881036475895112,
     45.968785658097019
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-04-12T09:06:36.83+02:00",
    "x": 14.881036475895112,
    "y": 45.968785658097019,
    "id": 508983,
    "EntityId": "a47a28a3-bb62-4c9c-bf1b-1ecf95e71d14",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-416, Šmartno - Grm",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Temenici, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnja optičnega omrežja"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.836345951187685,
     45.948905353645294
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-04-12T09:02:15.17+02:00",
    "x": 14.836345951187685,
    "y": 45.948905353645294,
    "id": 508982,
    "EntityId": "6664731b-b267-4c36-9939-4ad658bc41a2",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-448, Ivančna Gorica - Grm",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-448, Ivančna Gorica (Studenec) - Grm, Griže - Radohova vas, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnja optičnega omrežja"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.785252728921309,
     45.937028247662568
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-04-12T08:58:25.63+02:00",
    "x": 14.785252728921309,
    "y": 45.937028247662568,
    "id": 508981,
    "EntityId": "d5a5609e-42e7-4ba5-84a0-201e87437800",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, Zgornja Draga - Malo Hudo, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnja optičnega omrežja "
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.585075245806975,
     46.398430059700075
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-07T06:26:31.633+02:00",
    "x": 15.585075245806975,
    "y": 46.398430059700075,
    "id": 508546,
    "EntityId": "db3c5a37-eb4f-427e-8643-8a7d6c415de3",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-430, Slovenska Bistrica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-430, Slovenska Bistrica - Slivnica, v Slovenski Bistrici pri križišču za Ptuj, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 6. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija križišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.005708093358821,
     46.515491109456406
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-04-06T07:22:36.623+02:00",
    "x": 15.005708093358821,
    "y": 46.515491109456406,
    "id": 508350,
    "EntityId": "1a1678be-cb9d-4b78-bcb0-25e0cd2fdc08",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, pri Selah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnega postajališča, do 21. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev območja avtobusnega postajališča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.588298052425488,
     45.849914741644781
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-03-24T08:53:58.34+01:00",
    "x": 13.588298052425488,
    "y": 45.849914741644781,
    "id": 507074,
    "EntityId": "d2c9b8ce-51e1-4b7e-b479-1875f6606220",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-614, Opatje Selo - Komen",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-614, Opatje selo - Komen, pri Opatjem selu, izmenično enosmerni promet, ureditev krožišča, do 30. 7. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev krožišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.41054020559355,
     46.574799239968435
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-03-22T10:20:28.853+01:00",
    "x": 15.41054020559355,
    "y": 46.574799239968435,
    "id": 496840,
    "EntityId": "ebba497e-8ac6-45a5-b6db-5553e88eb240",
    "kategorija": "G1",
    "cesta": "G1-1, Brezno - Ruta",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija daljnovoda"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.595718338290085,
     46.107369443173233
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-04-18T06:36:50.363+02:00",
    "x": 15.595718338290085,
    "y": 46.107369443173233,
    "id": 496397,
    "EntityId": "56fc66e3-ffa4-4a3c-a0c2-1b7bc0d560a1",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-684, Prelasko - Buče - Kozje",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacije plazu"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.662284464696084,
     46.670634742086449
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-03-16T08:45:59.85+01:00",
    "x": 15.662284464696084,
    "y": 46.670634742086449,
    "id": 496164,
    "EntityId": "4806c06f-a804-4128-9eeb-72eaa2519eb5",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-437, Šentilj - Pesnica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v križišču z Jareninsko cesto, oviran promet, ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti, do 15. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.606555762436651,
     45.777443163524936
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-03-16T08:16:00.23+01:00",
    "x": 14.606555762436651,
    "y": 45.777443163524936,
    "id": 496153,
    "EntityId": "85e1c1d3-dbf0-4bf3-a85d-2594787f0536",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-212, Bloška Polica - Sodražica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.353039824917165,
     46.166455229052552
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-03-15T09:32:39.04+01:00",
    "x": 14.353039824917165,
    "y": 46.166455229052552,
    "id": 496045,
    "EntityId": "37121a2c-c74f-4765-864e-b90a046c34d0",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-210, Škofja Loka - Jeprca",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve ceste, do 15. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditve ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.08706537215533,
     46.085178664730378
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-03-23T09:06:26.717+01:00",
    "x": 14.08706537215533,
    "y": 46.085178664730378,
    "id": 495366,
    "EntityId": "7506b351-891f-426a-b07b-465a5fa5ffdb",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-210, Trebija - Sovodenj",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija zidov in brežin, do 18. 9. 2022.",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacija zidov in brežin"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.874277970362456,
     46.538691022301286
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-03-03T08:08:19.98+01:00",
    "x": 15.874277970362456,
    "y": 46.538691022301286,
    "id": 494871,
    "EntityId": "489b72ba-b760-4d26-bb2d-bbb2752728ef",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-229, Rogoznica - Senarska",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 8. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev kolesarske povezave"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.154072612021187,
     46.365189366867888
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-23T07:51:12.49+02:00",
    "x": 14.154072612021187,
    "y": 46.365189366867888,
    "id": 494641,
    "EntityId": "a626319c-b75c-4732-8867-3bd444eea908",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-209, Lesce - Bled",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 16. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "nadomestne gradnje nadvoza"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.969936869801844,
     45.806264934060444
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-03-01T08:41:00.69+01:00",
    "x": 14.969936869801844,
    "y": 45.806264934060444,
    "id": 494624,
    "EntityId": "f1138e9f-84f1-4b11-81eb-80908c1a7320",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-216, Dvor - Soteska",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-216, Dvor - Soteska, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika in obnove ceste, do 28. 7. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "izgradnje pločnika in obnove ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.60480250388478,
     46.202469261099367
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-03-01T08:25:38.833+01:00",
    "x": 13.60480250388478,
    "y": 46.202469261099367,
    "id": 494620,
    "EntityId": "63495d54-ed0b-4c64-9679-8bc0e761702e",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-605, Kambreško - Livek, pri Liveku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcije ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.006445451423426,
     46.446976124565076
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-02-17T16:06:20.32+01:00",
    "x": 14.006445451423426,
    "y": 46.446976124565076,
    "id": 493643,
    "EntityId": "4bf94657-b62e-4306-a58d-753272b2d979",
    "kategorija": "A2",
    "cesta": "A2-E61, Ljubljana - Karavanke",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.021115753747633,
     46.316003629157386
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-08T09:09:14.287+02:00",
    "x": 15.021115753747633,
    "y": 46.316003629157386,
    "id": 493462,
    "EntityId": "fc2ee846-3e3f-41e6-855c-9262fcb63b0e",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-225, Soteska - Šentrupert",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu in vseh cest, ki vodijo proti mostu, do 31. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnove mostu in vseh cest, ki vodijo proti mostu"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.16193416793392,
     46.351900565664486
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-07-16T08:26:42.757+02:00",
    "x": 14.16193416793392,
    "y": 46.351900565664486,
    "id": 482156,
    "EntityId": "55ce2848-b4c7-45fb-9ee5-acb0fb6a29e8",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske povezave, fekalne kanalizacije in rekonstrukcije ceste, do 10. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "izvedbe kolesarske povezave, fekalne kanalizacije in rekonstrukcije ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.793618140420408,
     46.44764053767112
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-01-22T07:38:10.823+01:00",
    "x": 15.793618140420408,
    "y": 46.44764053767112,
    "id": 482017,
    "EntityId": "e0c069ea-8b6e-4a9b-8bea-a1126c93f212",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-454, Miklavž - Hajdina",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacija mostu"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.03632477814627,
     45.764179779311412
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-04-30T08:51:06.54+02:00",
    "x": 14.03632477814627,
    "y": 45.764179779311412,
    "id": 481135,
    "EntityId": "bd2aff06-8b55-4a19-89c8-809ad5c3f7a1",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-444, Razdrto - Manče",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacija plazu Rebernice"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     16.215676261487165,
     46.684805507381661
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-18T08:20:38+02:00",
    "x": 16.215676261487165,
    "y": 46.684805507381661,
    "id": 479582,
    "EntityId": "76ffeec2-eec5-44df-bca5-f30a80b31b06",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-442, Martjanci - Dobrovnik",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravskih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 20. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija križišča "
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.392140832042406,
     46.115540668131793
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-03-09T12:53:28.65+01:00",
    "x": 15.392140832042406,
    "y": 46.115540668131793,
    "id": 476131,
    "EntityId": "400b2a12-2916-48ed-928c-d9b2c4e7f241",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-424, Dežno - Črnolica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-424, Dežno - Črnolica, pri Lokah, promet poteka ob gradbišču, gradnja dveh mostov in rekonstrukcija ceste, do 15. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnja dveh mostov in rekonstrukcija ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     16.222647921727109,
     46.464161524842041
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2020-10-08T09:06:04.563+02:00",
    "x": 16.222647921727109,
    "y": 46.464161524842041,
    "id": 463850,
    "EntityId": "974e17f7-618f-45fa-a186-07426cdd2985",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-726, Stročja vas - Pavlovci",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova cestišča in sanacija usadov"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.679095594608722,
     46.594092025548534
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2020-10-06T09:00:53.363+02:00",
    "x": 15.679095594608722,
    "y": 46.594092025548534,
    "id": 463592,
    "EntityId": "aa9a24bd-b552-43f6-9035-06efe0160a98",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-449, Pesnica - Lenart",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.",
    "dodatnoPojasnilo": "izgradnja viadukta Pesnica"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.969949386016063,
     46.212327358854139
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-30T08:57:23.387+02:00",
    "x": 13.969949386016063,
    "y": 46.212327358854139,
    "id": 461338,
    "EntityId": "ef8215e7-e1a0-467e-8956-3fc943cd1055",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 31. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditve ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.469715069474779,
     46.038341434765549
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-15T16:13:09.867+02:00",
    "x": 14.469715069474779,
    "y": 46.038341434765549,
    "id": 451753,
    "EntityId": "456f4ddf-0277-40b9-b507-6ca9a6bbfb56",
    "kategorija": "LG",
    "cesta": "LG-211030, Tržaška cesta",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "Ljubljana, Tržaška cesta, med priključkom Ljubljana Vič in Tiblisijsko ulico, oviran promet, promet poteka po enem pasu v vsako smer.",
    "dodatnoPojasnilo": "promet poteka po enem pasu v vsako smer"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.078738448404705,
     46.507107858593095
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2020-08-07T07:17:22.81+02:00",
    "x": 15.078738448404705,
    "y": 46.507107858593095,
    "id": 451468,
    "EntityId": "af240024-7ea7-4c89-86bf-3af91eb86d43",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnja nove šole"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.672248104989643,
     46.624012936264464
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-02-22T07:48:06.48+01:00",
    "x": 15.672248104989643,
    "y": 46.624012936264464,
    "id": 450459,
    "EntityId": "45dea81e-7946-4978-a5f4-4d86b5f770bf",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-437, Šentilj - Pesnica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "izgradnja izvennivojskega prehoda"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     15.179007762387839,
     46.076342626845189
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-30T08:20:51.56+02:00",
    "x": 15.179007762387839,
    "y": 46.076342626845189,
    "id": 448581,
    "EntityId": "938227db-7ae9-48dc-9c1e-6783ec4b4465",
    "kategorija": "G1",
    "cesta": "G1-5, Zidani Most - Radeče",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 31. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.918476716931368,
     46.54657725003468
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-31T07:32:10.04+02:00",
    "x": 14.918476716931368,
    "y": 46.54657725003468,
    "id": 446178,
    "EntityId": "31721f27-b51b-416b-b0b4-fb9272ddd7de",
    "kategorija": "G2",
    "cesta": "G2-112, Poljana - Ravne",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta \"K\", do 31. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnje stanovanjsko poslovnega objekta \"K\""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     13.61604712593585,
     46.413049702101127
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-05-18T12:44:22.393+02:00",
    "x": 13.61604712593585,
    "y": 46.413049702101127,
    "id": 382920,
    "EntityId": "eba2439c-1352-40bb-a8a0-7f12ddb4fb02",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-203, Predel - Bovec",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     16.087745643608677,
     46.734230578898163
    ]
   },
   "properties": {
    "updated": "2021-06-15T11:13:11.24+02:00",
    "x": 16.087745643608677,
    "y": 46.734230578898163,
    "id": 206486,
    "EntityId": "3b036cc8-7688-4100-960e-402e4dbdef11",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-716, Lemerje - Grad",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, nadomestna gradnja mostu, do 30. 10. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "nadomestna gradnja mostu"
   }
  }
 ],
 "properties": {
  "LastUpdateTS": "2021-07-27T11:16:29.88Z",
  "PeriodFrom": "2021-07-27T11:21:29.7671758Z",
  "PeriodTo": "2021-07-27T11:21:29.7671758Z",
  "Language": "sl_SI"
 }
}