Traffic report (JSON)

Vzorec

{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "id": "8dae4e0e-e3a0-4976-93a5-a091d7e8e0b8",
    "opis_a": null,
    "opis_b": "<p><strong>Zastoji</strong></p><p>Krajši zastoj <strong>na štajerski avtocesti </strong>med Dramljami in Celjem vzhod v obe smeri, zaradi del. Potovalni čas se podaljša za 10 minut.</p><p><strong>Ovire</strong></p><p>Zaprt počasni pas <strong>na dolenjski avtocesti </strong>med Trebnjim vzhod in Trebnjim zahod proti Ljubljani, okvara vozila.</p><p><strong>Mejni prehodi</strong></p><p>Čakalna doba je na Sečovljah, Dragonji, Jelšanah in Obrežju.</p><p><strong>Dela</strong></p><p><strong>Regionalna cesta Zavratec - Smednik bo pri Roviščah pri Studencu zaprta do 11. avgusta. Obvoz je urejen na cestah Raka - Velika vas pri Krškem</strong><strong></strong><strong>- Krško - Arto - Zavratec.</strong></p><p>Na <a href=\"https://www.promet.si/portal/sl/obnova-severne-ljubljanske-obvoznice-.aspx\" target=\"_blank\">ljubljanski severni obvoznici </a>je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Podutika proti Novim Jaršam.</p><p>Na <a href=\"https://www.promet.si/portal/sl/obnova-dolenjske-avtoceste-med-bre%c5%beicami-in-obre%c5%bejem.aspx\" target=\"_blank\">dolenjski avtocesti </a>je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.</p><p>Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.</p>",
    "opis_c": "<div> <p>Vir: <a href=\"https://www.promet.si\" target=\"_blank\">www.promet.si</a></p></div>",
    "datum": "2021-07-27T11:51:47.217+02:00",
    "operater": "DARS Marija Kosmač, PIC"
   }
  }
 ],
 "properties": {
  "LastUpdateTS": "2021-07-27T09:51:48.217Z",
  "Language": "sl_SI"
 }
}