Traffic incidents (slovene JSON)

Sample

{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T12:19:23.86+02:00",
    "id": 523010,
    "EntityId": "ee5e5ff8-a57e-4b02-b07d-dae4235410b7",
    "kategorija": "A1",
    "cesta": "A1-E57, Ljubljana - Maribor",
    "vzrok": "Okvara vozila",
    "opis": "A1, Ljubljana - Maribor, priključek Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, okvara vozila, zaprt počasni pas.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T12:17:24.293+02:00",
    "id": 523009,
    "EntityId": "967f857c-20a4-46f9-9de3-d8c00e08627e",
    "kategorija": "G1-7",
    "cesta": "G1-7 Starod - Kozina",
    "vzrok": "Zastoj",
    "opis": "G1-7, mejni prehod Starod, Pasjak, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri vstopu.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T12:02:52.763+02:00",
    "id": 523008,
    "EntityId": "edcf221b-a1f4-4d25-9674-8d611d121fc3",
    "kategorija": "A2",
    "cesta": "A2-E61, Karavanke - Ljubljana",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "A2, Karavanke - Ljubljana, priključek Podtabor - priključek Naklo v smeri Ljubljane, pnevmatika, oviran promet.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T11:55:33.677+02:00",
    "id": 523006,
    "EntityId": "f8e45791-303f-4913-9d02-3e6240c3fa52",
    "kategorija": "A1",
    "cesta": "A1-E57, Maribor - Ljubljana",
    "vzrok": "Okvara vozila",
    "opis": "A1, Maribor - Ljubljana, predor Podmilj - priključek Blagovica v smeri Ljubljane, okvara tovornega vozila, oviran promet.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T12:20:31.353+02:00",
    "id": 523003,
    "EntityId": "df9b78cd-31fa-45be-a840-e31431a422f8",
    "kategorija": "A1",
    "cesta": "A1-E57, Maribor - Ljubljana",
    "vzrok": "Zastoj",
    "opis": "A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Zima - priključek Celje vzhod v smeri Ljubljane, zastoj, zamuda: 7 min, dolžina: 2 km in 700 m.",
    "dodatnoPojasnilo": "zamuda: 7 min."
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T11:02:19.247+02:00",
    "id": 523000,
    "EntityId": "ec306ade-18e0-4961-86ef-4a809c221357",
    "kategorija": "G2-111",
    "cesta": "G2-111 Izola - Sečovlje",
    "vzrok": "Zastoj",
    "opis": "G2-111, mejni prehod Sečovlje, Plovanija, čakalne dobe: osebna vozila do 1 h pri vstopu.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T12:15:35.98+02:00",
    "id": 522997,
    "EntityId": "35dcab5f-36f8-4a19-86d0-289991c5808b",
    "kategorija": "G1-6",
    "cesta": "G1-6 Ilirska Bistrica - Jelšane",
    "vzrok": "Zastoj",
    "opis": "G1-6, mejni prehod Jelšane, Rupa, čakalne dobe: osebna vozila do 1 h pri izstopu in do 1 h pri vstopu.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T12:14:42.123+02:00",
    "id": 522994,
    "EntityId": "5a659ad9-b293-482c-9bb4-40b49252deb0",
    "kategorija": "G1-11",
    "cesta": "G1-11 Koper - Dragonja",
    "vzrok": "Zastoj",
    "opis": "G1-11, mejni prehod Dragonja, Kaštel, čakalne dobe: osebna vozila 1-2 h pri vstopu.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T09:12:57.48+02:00",
    "id": 522993,
    "EntityId": "ccd41f9b-3c84-444c-aa2b-281c5871eb53",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica, pri Zgornjem Čačiču, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), zaradi izvedbe prireditve KNK Longboard Camp 2021, do 1. 8. 2021, med 11. in 19. uro.",
    "dodatnoPojasnilo": "zaradi izvedbe prireditve KNK Longboard Camp 2021"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T06:58:56.897+02:00",
    "id": 522953,
    "EntityId": "6ba5e45a-e6e2-452e-aee9-14668abd22ed",
    "kategorija": "H3",
    "cesta": "H3 , Ljubljana - severna obvoznica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "H3, Ljubljana - severna obvoznica, krožišče Tomačevo, popolna zapora, zaprt uvoz na AC.",
    "dodatnoPojasnilo": "zaprt uvoz na AC."
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T11:59:07.893+02:00",
    "id": 522949,
    "EntityId": "5feee730-2228-4151-aae8-0f698c285e42",
    "kategorija": "A2",
    "cesta": "A2 Obrežje - Brežice",
    "vzrok": "Zastoj",
    "opis": "A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila do 30 min pri vstopu.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T06:42:49.92+02:00",
    "id": 522948,
    "EntityId": "e5623b1c-fdc9-4134-bd4c-9cb2abd178eb",
    "kategorija": "H3",
    "cesta": "H3 , Ljubljana - severna obvoznica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Tomačevo, popolna zapora, zaprt izvoz.",
    "dodatnoPojasnilo": "zaprt izvoz."
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-23T08:19:01.193+02:00",
    "id": 522326,
    "EntityId": "0f8ec6f8-6a8f-45ff-b943-c245eadcb6b2",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-683, Lesično - Golobinjek",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-683, Lesično - Golobinjek, Sela - Golobinjek, popolna zapora, obnova vozišča, do 15. 8. 2021. Obvoz: Prelasko - Kozje - Lesično - Virštanj in obratno.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova vozišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-23T07:23:15.573+02:00",
    "id": 522307,
    "EntityId": "4f637c26-e543-4f69-8f96-511b144794e1",
    "kategorija": "RT",
    "cesta": "RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, oviran promet, poškodovano cestišče.",
    "dodatnoPojasnilo": "poškodovano cestišče"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-23T07:21:47.713+02:00",
    "id": 521796,
    "EntityId": "a7e9f5c9-fc51-4b76-8f9a-ce781123f578",
    "kategorija": "RT",
    "cesta": "RT-930, Pesek - Oplotnica",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "RT-930, Pesek - Lukanja, popolna zapora, poškodovano vozišče.",
    "dodatnoPojasnilo": "poškodovano vozišče"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-23T07:21:24.743+02:00",
    "id": 521795,
    "EntityId": "a8163618-e625-44de-920f-d855d4df4a6e",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-701, Ruta - Pesek",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "R3-701, Rogla - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, poškodovano vozišče.",
    "dodatnoPojasnilo": "poškodovano vozišče"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-12T10:01:30.983+02:00",
    "id": 520829,
    "EntityId": "1dc22089-748d-4d07-8efd-33e7822ab194",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-425, Šentvid - Šoštanj",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-425, Šentvid - Šoštanj, Šoštanj - Zavodnje, pri odcepu za Topolšico, popolna zapora, obnova vozišča, do 13. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova vozišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-12T09:35:43.117+02:00",
    "id": 520823,
    "EntityId": "c5c93b4f-a789-4fba-9b91-bba0461e713b",
    "kategorija": "LG",
    "cesta": "LG-032310, Čopova ulica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "Celje, Čopova ulica, popolna zapora, Čopov most. Promet iz smeri mesta na Čopov most je možen, obratno pa ne, do 28. 7. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "Čopov most. Promet iz smeri mesta na Čopov most je možen, obratno pa ne"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-05T10:04:38.6+02:00",
    "id": 519781,
    "EntityId": "36d3427c-3f83-4621-9eac-c223c9748b65",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-204, Štanjel - Dutovlje",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, popolna zapora, obnova cestišča, do 31. 8. 2021. Obvoz: Tomaj−Sežana−Štorje–Dobravlje−Ponikve–Kopriva–Dutovlje in obratno.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova cestišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-03T10:22:39.263+02:00",
    "id": 519585,
    "EntityId": "c3b9a9d0-58bb-4224-8ee4-5601db207187",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-633, Jereka - Jezero",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "R3-633, Jereka - Jezero, v Stari Fužini, prireditev, popolna zapora vsak torek, soboto in nedeljo v juliju in avgustu od 15. ure do polnoči. Obvoz: po lokalnih cestah.",
    "dodatnoPojasnilo": "prireditev"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-02T17:33:04.913+02:00",
    "id": 519399,
    "EntityId": "cf4e18ff-95c6-4a67-9654-00e84a676b42",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-642, Ig",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-642, Ig - Podpeč, na Igu, popolna zapora, obnova vodovoda, cestnih robnikov in vozišča, do 31. 7. 2021. Obvoz: je urejen.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova vodovoda, cestnih robnikov in vozišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-06-28T09:40:46.673+02:00",
    "id": 518778,
    "EntityId": "2b72e96a-23a0-42c4-ad27-f1ca08f48a82",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-746, Stari trg - Loški Potok",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-746, Stari trg - Loški Potok, pri Markovcu, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 7. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah Markovec – Vrhnika pri Ložu – Viševek – Trzne in obratno.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-07T07:05:48.513+02:00",
    "id": 518724,
    "EntityId": "4c69eac4-6b2d-4703-a1a7-75f92f1bdce7",
    "kategorija": "LZ",
    "cesta": "LZ-212590, Črna vas",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija, do 31. 7. 2021. Obvoz: Ižanska cesta, Matena, Brest, Podkraj, Jezero, Podpeč. Ukinjena je avtobusna linija 19B.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-06T07:10:34.6+02:00",
    "id": 518273,
    "EntityId": "d8e18e36-7d04-4aed-aeb5-87adfd157d96",
    "kategorija": "H6",
    "cesta": "H6 , Koper - Izola",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "H6, Koper - Izola, uvoz Koper center, Slavček v smeri Portoroža, popolna zapora.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-01T05:31:29.98+02:00",
    "id": 517958,
    "EntityId": "73e7522c-2605-43ee-86f2-058204a40e7e",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, Boben - Hrastnik, na dveh odsekih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom, do 30. 8. 2021. Obvoz: Hrastnik - Podkraj - Trbovlje - Boben in obratno.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-27T07:12:04.18+02:00",
    "id": 517951,
    "EntityId": "5d199e3e-0a30-456d-98ef-658360ec13a1",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-672, Zavratec - Smednik",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-672, Zavratec - Smednik, Zavratec - Rovišče pri Studencu, popolna zapora, sanacija in reciklaža vozišča, do 11. 8. 2021. Obvoz: Raka–Velika vas pri Krškem–Žadovinek–Krško–Arto–Zavratec in obratno.",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacija in reciklaža vozišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-12T08:54:38.173+02:00",
    "id": 517273,
    "EntityId": "d0d12dbb-9f0d-4cde-99ad-678315388082",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-636, Lipnica - Gobovce",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-636, Lipnica - Gobovce, popolna zapora, obnova vozišča, do 14. 8. 2021. Obvoz: Lipnica–Kamna Gorica–Lancovo–Radovljica–Črnivec–Dobro Polje–Gobovce in obratno.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova vozišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-05-31T12:58:21.403+02:00",
    "id": 514847,
    "EntityId": "1c84af82-bf6c-4f11-989c-c912bac8075a",
    "kategorija": "R2",
    "cesta": "R2-435, Ruše - Selnica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcije mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcije mostu"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-05-24T06:29:25.56+02:00",
    "id": 513858,
    "EntityId": "69cffb15-8e5c-4058-9f6f-6911f724664e",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-234, Dole - Šentjur",
    "vzrok": "Tovornjaki",
    "opis": "R1-234, Dole - Šentjur, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-05-17T09:06:25.823+02:00",
    "id": 512987,
    "EntityId": "ba3ea191-89d7-488f-aff2-339cf837e1bf",
    "kategorija": "LC",
    "cesta": "LC-150060, Breg - Piškovca - Bled",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "LC 150061 Žirovnica - Breg - Piškovca - Bled, most čez Savo Dolinko, dela, popolna zapora.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-06-02T09:00:26.347+02:00",
    "id": 512049,
    "EntityId": "4c24cc39-37c4-4ad6-8ea0-3fa355aaa61d",
    "kategorija": "R1",
    "cesta": "R1-203, Predel - Bovec",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani. Med delovniki bo v nočnem času od 18. in 6. ure predor popolnoma zaprt, urejenega obvoza ne bo. V preostalem času je promet urejen izmenično enosmerno.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija predora na italijanski strani"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-05-03T08:14:54.273+02:00",
    "id": 510252,
    "EntityId": "2084b880-3688-4bc8-9fe1-4d9d4d363566",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-653, Hrib - Trava - Podplanina",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, popolna zapora, preplastitve ceste, do 15. 8. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Med 17. in 7. uro bo promet urejen izmenično enosmerno, za avtobuse in intervencijska vozila bo promet dovoljen tudi v času popolne zapore.",
    "dodatnoPojasnilo": "preplastitve ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-07T07:26:07.82+02:00",
    "id": 508987,
    "EntityId": "fb29d439-9656-4287-b652-960f07163206",
    "kategorija": "LZ",
    "cesta": "LZ-212670, Cesta na Bokalce",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 28. 7. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova vodovoda"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-03-16T08:52:46.807+01:00",
    "id": 496165,
    "EntityId": "6b528d05-28a6-4a1d-b970-5dcc94344597",
    "kategorija": "LC",
    "cesta": "LC-203140, Zmrzlek - Šentilj",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "LC Šentilj - Pesnica, v Šentilju na Jareninski cesti, popolna zapora, ureditev križanja lokalne ceste in železnice, do 15. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev križanja lokalne ceste in železnice"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-05T10:01:42.27+02:00",
    "id": 495556,
    "EntityId": "ef259520-773b-4cb0-b4d0-2c95e72cbc90",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-646, Škofljica - Šmarje Sap",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-646, Škofljica - Mali Vrh - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 31. 8. 2020. Obvoz: po glavni cesti Šmarje Sap - Škofljica. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcije ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-02-18T16:40:33.557+01:00",
    "id": 493489,
    "EntityId": "aea5a39c-1d9c-438c-a11d-510ce1ca66f5",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-640, Rakek - Logatec",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.",
    "dodatnoPojasnilo": "ureditev ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-06-30T08:06:52.517+02:00",
    "id": 492904,
    "EntityId": "215237df-49b8-4c49-83a2-67d915dc7341",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-687, Dole - Ponikva - Loče",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 31. 8. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova cestišča"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-13T10:42:45.953+02:00",
    "id": 482345,
    "EntityId": "8c146ad0-7a06-4fea-a12f-a683430a2803",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 9. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.",
    "dodatnoPojasnilo": "gradnje kanalizacijskega omrežja"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-08T10:56:33.687+02:00",
    "id": 482144,
    "EntityId": "b7cd877b-4d11-4f68-a8a5-2e98487a8acd",
    "kategorija": "LC",
    "cesta": "LC--636052, Cesta svobode",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "Radovljica, Cesta svobode, popolna zapora, obnova ceste in železniške proge.",
    "dodatnoPojasnilo": "obnova ceste in železniške proge"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-04-30T09:28:41.447+02:00",
    "id": 480984,
    "EntityId": "b656ec74-6cf2-46ab-b404-bd4226a37222",
    "kategorija": "G2",
    "cesta": "G2-108, Trbovlje - Hrastnik",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.",
    "dodatnoPojasnilo": "poškodovana brežina"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-05-31T09:07:49.507+02:00",
    "id": 479589,
    "EntityId": "eec35bf1-eb6c-41f5-ac73-934cb73c6553",
    "kategorija": "LC",
    "cesta": "LC-177130, ODDilici - Rojci - KRBabiči",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.",
    "dodatnoPojasnilo": "zemeljski plaz"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2020-12-12T06:44:28.503+01:00",
    "id": 477047,
    "EntityId": "b958481b-36bb-47c4-bf1e-c4d906198f7b",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-696, Velenje - Škale",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.",
    "dodatnoPojasnilo": "pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-03-22T08:40:19.167+01:00",
    "id": 464765,
    "EntityId": "87d247eb-9dd5-41d1-b33b-0cb789b7c27a",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-686, Žiče - Dramlje",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 3. 9. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacija ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2020-11-13T13:04:23.627+01:00",
    "id": 464642,
    "EntityId": "2a3c8ec1-b4aa-4d52-914c-7f1066d88611",
    "kategorija": "LZ",
    "cesta": "LZ-212600, C. dveh cesarjev",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-06-11T08:41:13.897+02:00",
    "id": 462848,
    "EntityId": "1ecb7d9a-0236-4dbb-9b31-9d94f87b8308",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-701, Ruta - Pesek",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, Lovrenc na Pohorju - Puščava, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 10. 8. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.",
    "dodatnoPojasnilo": "rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-06-30T10:40:30.79+02:00",
    "id": 458814,
    "EntityId": "b71796c7-dfd5-4507-87da-a31706993c8c",
    "kategorija": "G2",
    "cesta": "G2-102, Dolenja Trebuša - Želin",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.",
    "dodatnoPojasnilo": "poškodovano vozišče"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-06-24T07:35:39.05+02:00",
    "id": 456267,
    "EntityId": "a1507e1e-69b2-4214-9a0a-592c8a2feabd",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj)",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, popolna zapora, sanacija plazu, do 30. 7. 2021. Obvoz: Žihlava−Križevci pri Ljutomeru−Ljutomer−Ormož–Ptuj–Juršinci in obratno.",
    "dodatnoPojasnilo": "sanacija plazu"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-02T07:38:44.68+02:00",
    "id": 453942,
    "EntityId": "e195c485-9c2b-4ea4-9750-f3f4f9e6901d",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-715, Murska Sobota - Skakovci",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 31. 7. 2021. Obvoz: je urejen.",
    "dodatnoPojasnilo": "ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2020-12-31T06:03:58.943+01:00",
    "id": 446094,
    "EntityId": "d139bfca-d335-462c-b12a-265fef00495f",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-604, Ročinj - Lig",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.",
    "dodatnoPojasnilo": "zaradi udora bankine"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-01T13:11:24.06+02:00",
    "id": 443710,
    "EntityId": "1b8b0009-38e5-48df-ab26-b0752e9b034a",
    "kategorija": "H4",
    "cesta": "H4 , Razdrto - Nova Gorica",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.",
    "dodatnoPojasnilo": ""
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-10T11:55:20.253+02:00",
    "id": 431733,
    "EntityId": "a7189a33-0bae-4c51-aeba-2b91c3e814d7",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-662, Metlika - Božakovo",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.",
    "dodatnoPojasnilo": "porušen most"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-04-18T06:29:35.457+02:00",
    "id": 425080,
    "EntityId": "0872cdc8-f992-479e-ac54-56656b4bf9da",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2021.",
    "dodatnoPojasnilo": "elementar"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-04-18T06:38:58.523+02:00",
    "id": 423125,
    "EntityId": "d0829e8e-c26e-4d10-b749-67600067335e",
    "kategorija": "R3",
    "cesta": "R3-716, Grad - Kuzma",
    "vzrok": "Ovire",
    "opis": "R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.",
    "dodatnoPojasnilo": "zemeljski plaz"
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "updated": "2021-07-23T06:41:43.453+02:00",
    "id": 301899,
    "EntityId": "7046ac57-5db2-4823-a314-c4cd7511ac12",
    "kategorija": "RT",
    "cesta": "RT-930, Pesek - Oplotnica",
    "vzrok": "Delo",
    "opis": "RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.",
    "dodatnoPojasnilo": "modernizacija ceste"
   }
  }
 ],
 "properties": {
  "LastUpdateTS": "2021-07-27T10:20:31.353Z",
  "PeriodFrom": "2021-07-27T10:20:54.2276059Z",
  "PeriodTo": "2021-07-27T10:20:54.2276059Z",
  "Language": "sl_SI"
 }
}